Ulaz za korisnike
Colas Hrvatska d.d.
Tvrtka

Colas Hrvatska d.d.

Proizvodnja asfalta, • proizvodnja tehničko - građevnog kamena i šljunka, • izvođenje zemljanih radova, • izvođenje kolničke konstrukcije, • izvođenje asfaltnih slojeva, • površinske obrade kolnika, • sanacija udarnih rupa, • betonski radovi, • geodetske usluge, • usluge kontrole kvalitete.

COLAS Hrvatska d.d. jedna je od vodećih tvrtki u hrvatskoj niskogradnji. Utemeljenja je 1962. godine pod imenom Cesta Varaždin. Tijekom tog razdoblja tvrtka je prolazila kroz niz organizacijskih i strukturnih promjena uvjetovanima društvenim i gospodarskim prilikama, uvijek vodeći računa da zadrži izvrsnost u svom poslovanju. Danas je tvrtka dio velike svjetske grupacije COLAS SA koja posluje u 50 zemalja na 5 kontinenata. 

Specijaliziravši se za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje autocesta, državnih, županijskih i lokalnih prometnica te prometnih površina u sklopu industrijskih, trgovačkih, sportskih, rekreacijskih i turističkih objekata, Colas je dosegnuo vrhunac u hrvatskom graditeljstvu i poziciju jednog od lidera hrvatske niskogradnje zadržao do danas.

U turbulentnim vremenima današnje svjetske ekonomske krize Colas Hrvatska se uspješno prilagođava novim uvjetima poslovanja stvarajući kvalitetne osnove svog opstanka i razvoja u budućnosti. 

Posjeduje četiri asfaltne baze koje se nalaze u Varaždinu, Lepoglavi, Posedarju te Pločama, postrojenje za proizvodnju betona i postrojenje za proizvodnju cementne stabilizacije. Tu su i plovni bageri te pogoni za eksploataciju i oplemenjivanje šljunka u Varaždinu i Hrastovljanu te novi kamenolom u blizini Maslenice.

Koristeći sinergijske prednosti pripadnosti velikoj korporaciji, Colas Hrvatska danas na tržištu osim standardnih proizvoda i usluga u niskogradnji nudi i nove tzv. održive proizvode bazirane na recikliranim materijalima, tehnologijama koje smanjuju emisiju stakleničkih plinova i povećavaju energetsku učinkovitost. Vrste proizvoda i usluga: • proizvodnja asfalta, • proizvodnja tehničko - građevnog kamena i šljunka, • izvođenje zemljanih radova, • izvođenje kolničke konstrukcije, • izvođenje asfaltnih slojeva, • površinske obrade kolnika, • sanacija udarnih rupa, • betonski radovi, • geodetske usluge, • usluge kontrole kvalitete.

Asfalt, Agregati, Asfalbeton, Porozni asfalt, Reciklažni asfaltni agregat, Asfalt u boji,

Teme