Ulaz za korisnike
DALEKOVOD d.d.
Tvrtka

DALEKOVOD d.d.

Montažni objekti, Najam građevinskih strojeva, alata i opreme, Armirači • Betonski i armiranobetonski radovi, Armirano betonske konstrukcije, Izrada ceste, puteva, prilaza, Metalna galanterija, Projektiranje sustava za visoki - srednji napon, Radovi na zaštiti od korozije na čeličnim i aluminijskim konstrukcijama, Montiranje čeličnih konstrukcija, Oprema i materijali za ceste, niskogradnju, Projektiranje sustava za pripremu i obradu vode - Priprema i obrada vode, Projektiranje niskogradnje, Ceste • Prilazni putevi • Parkirna mjesta, Strukturna i signalna kabliranja, Projektiranje rasvjete, Čelične konstrukcije, Projektiranje visokogradnje • Arhitektonsko projektiranje, Projektiranje osvjetljenja , Prilazne ceste • Putevi i staze, Projektiranje vodovodnih instalacija i sustava za odvodnju, Tehnika površinskog tretiranja (čelik, aluminij) , Projektiranje elektroinstalacija, Cestogradnja, Projektiranje konstrukcija i statičkih proračuna, Montaža i ugradnja rasvjete, Kontrola kakvoće i količine materijala, Hidro radovi • Hidrogradnja, Geodeti • Geodetski uredi • Geodetske usluge, Varioci • Zavarivanje • Usluge varenja, Elektromaterijal • Elektroinstalacijski materijal, Konzalting i inženjering u niskogradnji

Projektiranje elektroinstalacije, Projektiranje elektroinstalacija i stručni elektro nadzor, Projektiranje elektroinstalacija, Projektiranje elektroenergetskih postrojenja, Projektiranje distribucijskih i prijenosnih vodova svih napona (do 500 kV), Projektiranje čeličnih konstrukcija, Projektiranje antena, Projektiranje, Ovlaštenja za nostrifikaciju za građevinsko područje projektiranja, Ovlaštenja za nostrifikaciju za elektrotehničko područje projektiranja, Obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina, Montažni objekti, Konzalting i inženjering u niskogradnji, Kontrola kakvoće i količine materijala, Izrada katastra vodova, Ispitivanja i regulacija relejne zaštite transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona, Inženjerskogeološki istražni radovi, Hidrogeološki istražni radovi, Geomehanički nadzor, Geomehanički istražni radovi, Geodetski radovi za posebne potrebe, Geodetski radovi, Geodetske izmjere i snimak vodova i podataka o tehničkim osobinama vodova, Geodetske i katastarske usluge, Geodetska mjerenja terena, Funkcionalno ispitivanje upravljanja, Funkcionalno ispitivanje signalizacije, Funkcionalno ispitivanje regulacije, Funkcionalno ispitivanje alarma, Elektromaterijal, Elektroinstalacije, Projektiranje sustava za visoki - srednji napon, Izgradnja i održavanje prometnica, Cestogradnja, Zavarivanje, uslužno, Zavarivanje, usluge, Zavarivanje, Zavarene konstrukcije od nehrđajućeg (inox) čelika, Zavarene konstrukcije, Usluge pocinčavanja, Usluge kovanja, Transformatorske stanice, Trafostanice, Tehničko ispitivanje i analiza, Stupovi za signalizaciju, Stručnjaci za sigurnosno i kvalitativno ispitivanje strojeva, Servisi za popravak vatrogasnih aparata, Servis vatrogasnih aparata, Sanacije metalnih konstrukcija, Reflektorski stupovi, Rasvjetni stupovi, Pregled i ispitivanje strojeva i uređaja svih vrsta, Pregled i ispitivanje strojeva i uređaja sa povećanim opasnostima, Pregled i ispitivanje okoliša, Pregled i ispitivanje novoizrađenih i uvezenih strojeva i uređaja, Pregled i ispitivanje kranskih, konzolnih, mosnih, portalnih i toranjskih dizalica, Zaštitne cestovne ograde od čelika, Vrata za trafo stanice, Spojna oprema za dalekovode, Projektiranje u željezničkoj tehnologiji, Projektiranje u elektrotehnici, Projektiranje trafostanica, Projektiranje stupova za dalekovode, Projektiranje rasvjete, vanjske, Projektiranje rasvjete sportskih terena, Projektiranje podzemnih elektro-energetskih kabela, Projektiranje podmorskih elektro-energetskih kabela, Projektiranje niskonaponskih mreža, Projektiranje mreže za elektrifikaciju željeznica, Projektiranje dalekovoda, Postolja aparata za transformatorske stanice, Podzemno polaganje kabela, Ovjesna oprema za transformatorske stanice, Hidrogradnja, Armirano betonske konstrukcije, Armirano - betonski radovi, Armirački radovi, Antikorozivna zaštita, usluge, Antikorozivna zaštita, Ovjesna oprema za dalekovode, Oprema za transformatorske stanice, Oprema za kontaktnu mrežu za elektrifikaciju željeznica, Odljevci, od obojenih metala, Montaža zaštitnih odbojnih ograda za prometnice, Montaža vatrodojavne opreme na prometnicama, Montaža protupožarne signalne opreme na prometnicama, Montaža protupožarne opreme na prometnicama, Montaža opreme za ventilaciju u tunelima, Montaža opreme za sustav daljinskog upravljanja prometom, Montaža metalnih konstrukcija raznih namjena, Montaža kontaktne mreže za elektrifikaciju željeznica, Projektiranje sustava za pripremu i obradu vode, Projektiranje sustava za navodnjavanje i odvodnjavanje, Projektiranje sportskih terena i drugih objekata, Projektiranje signalizacije, Pregled i ispitivanje građevinskih strojeva i postrojenja, Opremu za kontaktne mreže, Oprema za svjetlovodne kabele, Oprema za samonosivi kabelski snop, Oprema za niskonaponske mreže, Oprema za ceste, Ograde za prometnice, Ograde na objektima i zaštitne mreže na nadvožnjacima, Nosači prometne signalizacije i putokaza, Najam građevinskih strojeva, Mjerenje, proračun i procjena visokofrekventnih električnih i magnetskih polja, Mjerenje, proračun i procjena niskofrekventnih električnih i magnetskih polja, Mjerenje vibracija i ispititivanje prigušnih naprava, Arhitektonsko projektiranje, Projektiranje niskogradnja, Projektiranje u visokogradnji i niskogradnji, Polaganje podzemnih i podmorskih energetskih i PTT kabela, Mjerenje relativne vlažnosti zraka, Metalna galanterija, Projektiranje nosivih konstrukcija, Projektiranje konstrukcija i statičkih proračuna, Projektiranje konstrukcija, Mjerenje koncentracije fizikalnih i kemijskih štetnosti, Mjerenje deformacija proizvoda i konstrukcija tenzometrijskom metodom, Mjerenje brzine strujanja zraka, Mjerenje razine buke, oktavna analiza, Metalne konstrukcije, Mehanička ispitivanja stupova i ostalih metalnih konstrukcija, Mehanička i električna ispitivanja opreme za željeznicu, Kovanje i prešanje čeličnih otkivaka i lijevanje (kokile), Kontrola tehnoloških procesa zavarivanja i lijevanja, Konstrukcije za transformatorska postrojenja, Registracija transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja svih napona, Projektiranje upravljanja i zaštite cesta i autocesta, Projektiranje u niskogradnji, Projektiranje transformatorskih stanica svih napona (do 500 kV), Projektiranje temelja za energetiku, Projektiranje temelja za dalekovode, Projektiranje energetskih postrojenja, Rasvjetni inženjering i konzalting, Montaža rasvjetnih instalacija, Izvođenje, montaža i ugradnja rasvjete, Inženjering za tehnologiju rasvjete, Inženjering za rasvjetnu tehniku, Montaža antena i antenskih sustava, Gradnja visokonaponskih vodova, Gradnja transformatorskih stanica, Gradnja srednjonaponskih vodova, Gradnja niskonaponskih mreža, Električni sustavi, elektroprojektiranje, Čelične konstrukcije za prijenosne stupove dalekovoda, Čelične konstrukcije (DIN 18800, dio 7), Čelične konstrukcije, Ispitivanje i pregled strojeva i uređaja, Projektiranje rasvjete prometnica, Projektiranje rasvjete, Projektiranje rasvjeta, Projektiranje rasklopnih postrojenja, Projektiranje podzemih i podmorskih elektroenergetskih kabela, Projektiranje objekata niskoga, srednjeg i visokog napona, Projektiranje metalnih konstrukcija, Projektiranje kontaktnih mreža za elektrifikaciju željeznica, Projektiranje i inženjering transformatorske stanice, Kemijska, magnetska i ostala ispitivanja kvalitete i debljine pocinčanja, Ispitni uređaji za gradnju cesta, Ispitivanje, kontrola i punjenje vatrogasnih aparata, Ispitivanje vijaka i matica, Ispitivanje tvrdoće gume, Ispitivanje tlačne čvrstoće betona, Ispitivanje razine i kvalitete osvjetljenosti, Ispitivanje rasvjete, Ispitivanje nateznih dizalica, Ispitivanje jačine buke, Ispitivanje i servisiranje vatrogasnih uredaja i aparata, Ispitivanje i pregled radnog okoliša, Ispitivanja mehaničkih svojstava i tvrdoće metalnih materijala, Ispitivanja kvalitete zavara ultrazvučnom, magnetnom i penetrantskom metodom, Ispitivanja kemijskog sastava crnih i obojenih metala, Dalekovodni stupovi, Dalekovodi, Čelične zaštitne ograde za cestovne prometnice, Barijere za zaštitu od buke na prometnicama, Antenski stupovi, Alati i strojevi za posebne namjene, Nadzor, ispitivanje i puštanje u pogon elektroenergetskih postrojenja, Montaža energetskih postrojenja niskog i visokog napona, Montaža elektroenergetskih postrojenja, Montaža elektroenergetske opreme, Inženjering za energetsku privredu, Inženjering za energetska postrojenja, Energetski objekti

Teme