Ulaz za korisnike
Doka Hrvatska d.o.o.
Tvrtka

Doka Hrvatska d.o.o.

Prodaja i najam građevinkih oplata - skele i oplate radni podesti, liftovi i dizalice nosači oplate - tregeri lagane oplate stupova kolica oplate vijenca dekorativne oplate u građevinarstvu oplate oplata pričvršćivanje oplata potkrovna oplata oplata za šalovanje nosači oplata građevinska oplata distanceri oplata oplata za beton i betoniranje okvirne oplate najam oplate zidna oplata s nosačima zidne oplate podupirači pvc cijevi podupirači oplate podupirači za teška opterećenja kružne oplate stropne oplate s nosačima stropna oplata penjajuće skele složivi toranj nosive skele oplata stupova oplata jednokratne uporabe za okrugle betonske stupove oplata za armirane betonske međukatne ploče oplata za glatko finiširanje betona svestrani nosači oplata konzole platforme za betoniranje oplatne ploče oplatni sistem proizvodnja oplatnih sistema čelične kružne oplate stupova kosnici oplate za tunelogradnju

„Naš slogan glasi: Uvijek biti jedan korak ispred drugih.“

Umdasch-koncern zapošljava u cijelom svijetu skoro 6.000 suradnika u poslovnim odijelima Doka-oplatna tehnika i Umdasch Shopfitting Group.

Sa preko 130 godina iskustva u oplatnoj tehnici Doka je u cijelom svijetu jedan od vodećih ponuđača kompletnih usluga inovativnih rješenja za oplate i usluge. To za vas znači sigurnost, kompetenciju i pouzdanost prilikom realiziranja svih vaših građevinskih pothvata.

Želje i zahtjevi naših kupaca i korisnika su uvijek na prvom mjestu. Svaki Doka- suradnik trudi se da na vašim gradilištima pomoću efikasnih proizvoda; sustava i usluga gradite brzo, povoljno i u zadanom roku. Naš napredak sa najsuvremenijim, visokoautomatiziranim proizvodnim postrojenjima osiguravaju vam da široka ponuda Doka proizvoda u svako vrijeme i na visokoj kvaliteti stoji na raspolaganju. Na taj način mi možemo bitno doprinjeti ekonomičnom sveukupnom odvijanju vašeg građevinskog posla. U cijelome svijetu sve više građevinskih poduzeća ukazuje svoje povjerenje dugogodišnjem iskustvu i kompetenciji Doka-stručnjaka za oplate.

Doka-poslovna uprava orijentira se prema pripremi najviše moguće koristi za kupce i korisnike. Kroz dosljednu orijentaciju svih naših aktivnosti prema vašim zahtjevima i potrebama kroz detaljnu analizu tržišta, DOKA ZAGREB vam može osigurati atraktivni asortiman ponuda s kojim ćete osigurati svoju prednost prema konkurentima.

Zahvaljujući našoj organizaciji prometa diljem svijeta, možemo vam na licu mjesta brzo staviti na raspolaganje kompetentne Doka-stručnjake za oplate. Tako se već u početnoj fazi vašeg građevinskog projekta možete osloniti na ekonomične koncepte I profesionalno savjetovanje u svim segmentima oplate. Sve to potvrđuju sljedeće karakteristike i brojke:

- preko 4.000 Doka-suradnika

- u preko 60 zemalja

- u preko 100 podružnica

Inovacije Vam pomažu da što brže i sigurnije rješavate kompleksne građevinske zadaće. Naši stručni savjetnici, tehničari za primjenu i monteri iz cijeloga svijeta unose vaše prijedloge u Doka procese inovacija. Naši razvojni inženjeri strukturnim analizama i primjenama najnovijih istraživačkih rezultata daju svoj doprinos kako biste vi sa Doka proizvodima i uslugama uvijek bili na najaktualnijoj razini. Sve savjete potražite na našim aktualnim stranicama ili kod naših inženjera u Zagrebu ili Splitu.

Prodaja i najam građevinkih oplata

Alu-Framax, Alu-Framax - Doka-okvirna oplata, Alu-Framax 270, Alu-Framax 90, Alu-Framax elementi, Alu-Framax Xlife, Alu-Framax Xlife - Doka-okvirna oplata, Alu-Framax Xlife 270, Alu-Framax Xlife 90, Alu-Framax Xlife elementi, Bočna oplata, Bočna oplata stropova, Bočne oplate greda, Čeone oplate, Doka - dijelovi, Doka radne i zaštitne platforme, Doka stropni podupirači, Doka stropni sustav, Doka zidni sustav, Dokadur paneli, Dokaflex 1-2-4, Dokaflex 16, Dokaflex 20, Dokaflex podupiranje, Dokaflex stolovi, Doka-komponente sustava, Doka-konzolna platforma M, Doka-kružna oplata H20, Dokamatic stolovi, Doka-nosiva skela Aluxo, Doka-nosiva skela d2, Doka-nosiva skela SL-1, Doka-nosiva skela Staxo, Doka-nosiva skela Staxo 100, Doka-oplata rashladnih tornjeva SK175, Doka-oplata stupa Alu, Doka-oplata stupa KS, Doka-oplata stupa RS, Doka-oplata Top50, Doka-oplata vijenaca T, Doka-oplata za pročelja Top50, Doka-oplatna sidra, Doka-penjajuća oplata 150 F, Doka-penjajuća oplata K, Doka-penjajuća oplata MF, Doka-penjajući sustav, Doka-plattforma SCP, Doka-preklopna konzola K, Doka-preklopna platforma K, Dokaset, Doka-vođena penjajuća oplata GCS, Drveni oplatni nosači, Elementi kružne oplate, Framax - Doka-okvirne oplate, Framax 135, Framax 270, Framax 330, Framax elementi, Framax Xlife, Framax Xlife 135, Framax Xlife 270, Framax Xlife 330, Framax Xlife elementi, Frami, Frami - ručna oplata, Frami 120, Frami 150, Frami 270, Frami 300, Frami elementi, Jedinice za premještanje, Komplet podupirača jednostrane oplate, Konus, Konusi, Konzole i obloge, Konzolna platforma M, Kosnici, Kosnici i konzole, Kosnici i platforme, Kružna oplata, Kružna oplata H20, Lagana oplata, Međupodupirači, Najam oplate, Nosivi tornjevi, Oplata greda, Oplata okruglih stupova, Oplata stropa, Oplata stupa, Oplata stupova, Oplata za brane, Oplata zida, Oplate nosivih konstrukcija mostova, Oplate stupova, Oplate tunela, Oplate za okna, Oplatna kolica, Oplatna sidra, Oplatne ploče, Oplatni stolovi, Oplatni stolovi, Oplatno ulje, Penjajuća sidra - izgubljena, Penjajuća sidra - ponovno upotrebljiva, Penjajuće skele, Platforme za betoniranje, Platforme za stupove, Podupirač jednostrane oplate, Podupirači, Podupiranje montažnih stropova, Pokretne skele, Pomoćno podupiranje, Potrošni dijelovi, Preklopna konzola K, Preklopna platforma K, Preklopne platforme, Pribor, PVC cijevi, Rabljeni material, Radne platforme, Radne platforme i sredstva za namještanje, Samopenjajuća oplata, Sidreni dijelovi - izgubljeni, Sidreni dijelovi - ponovno upotrebljivi, Sidreni vijci, Silazno uzlazni toranj, Skele, Skele za brane, Specijalni čelični dijelovi, Sredstva za premještanje, Sredstva za skidanje oplate, Sredstvo za razdvajanje, Standardni čelični dijelovi, Stropna oplata, Stropne oplate, Stropni podupirači, Tipos, Tipos-Doka, Ukrute, Ulje za oplatu, Univerzalni element, Univerzalni element SCC, Višenamjenski pribor i sredstva za premještanje, Zaštitna ograda, Zaštitna platforma, Zaštitne platforme, Zidna oplata, Zidne oplate

Teme