Ulaz za korisnike
Doka Hrvatska d.o.o.
Tvrtka

Doka Hrvatska d.o.o.

Prodaja i najam građevinkih oplata - skele i oplate radni podesti, liftovi i dizalice nosači oplate - tregeri lagane oplate stupova kolica oplate vijenca dekorativne oplate u građevinarstvu oplate oplata pričvršćivanje oplata potkrovna oplata oplata za šalovanje nosači oplata građevinska oplata distanceri oplata oplata za beton i betoniranje okvirne oplate najam oplate zidna oplata s nosačima zidne oplate podupirači pvc cijevi podupirači oplate podupirači za teška opterećenja kružne oplate stropne oplate s nosačima stropna oplata penjajuće skele složivi toranj nosive skele oplata stupova oplata jednokratne uporabe za okrugle betonske stupove oplata za armirane betonske međukatne ploče oplata za glatko finiširanje betona svestrani nosači oplata konzole platforme za betoniranje oplatne ploče oplatni sistem proizvodnja oplatnih sistema čelične kružne oplate stupova kosnici oplate za tunelogradnju