Ulaz za korisnike
ĐURO ĐAKOVIĆ - KOMPENZATORI
Tvrtka

ĐURO ĐAKOVIĆ - KOMPENZATORI

Izlazni vodovi za dim i toplinu , Poklopci za dim , Centralno grijanje • Podno grijanje, Kamin , Ispušne cijevi , Spregnuti elementi , Čelićne cijevi, Ugradbeni elementi i pribor za kamine i dimnjake, Kamini i kaminski sistemi

Vratašca za dimnjake, Šavne cijevi, Šavne (zavarene) cijevi, Spregnuti kompenzatori, Specijalni kompenzatori, Proizvodnja kompenzatora, Nespregnuti kompenzatori, Naborani mijehovi, Montažno-demontažni kompenzatori, Mijehovi, po narudžbi kupca, Metalni mijehovi, Metalna crijeva, Kompenzatori za kanale dimnih plinova, Kompenzatori za centralno grijanje, Kompenzatori rastezanja cijevi, Kompenzatori otpadnog plina, Kompenzatori iz nehrđajućeg ( inox ) čelika, Kompenzatori gorivog plina, Kompenzator, Koljena za dimovodne cijevi, Koljena za cijevi za peći, Kardanski kompenzatori, Kape za dimnjake, Kamini, od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Elementi za dimnjake, od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Dvozglobni kompenzatori, Dvostruki kompenzatori, Dimovodne cijevi za peći, Dimovodne cijevi, Cijevi za peći, Cijevi za ispušne plinove, Cijevi za dimnjake, Aksijalni kompenzatori, Dimnjaci od čelika, Dimne cijevi, Čelične šavne cijevi, Čelične cijevi, šavne (zavarene)

Teme