Ulaz za korisnike
DVOKUT - ECRO
Tvrtka

DVOKUT - ECRO

Tehnika okoliša (sanacija tla, sanacija voda) • Radovi na zaštiti okoliša, Projektiranje ekoloških studija • Ekološki inženjering, Mjerni uređaji vlažnosti zraka i temperature , Zaštita okoliša, Strojevi i oprema za zaštitu okoliša • Uređaji i oprema za pročišćavanje, Projektiranje sustava za pripremu i obradu vode - Priprema i obrada vode, Projektiranje vodovodnih instalacija i sustava za odvodnju

Usluge zaštite okoliša, Studije o utjecaju na okoliš, Studije izvodljivosti, Savjetovanje u zaštiti okoliša, Projektiranje zaštite okoliša, Projektiranje sustava za odvodnju otpadnih voda, Projektiranje rukovanja otpadom, Pregled i ispitivanje okoliša, Monitoring okoliša, Mjerne stanice za mjerenja kakvoće ( kvalitete ) zraka, Mjerenje kvalitete zraka, Mjerenje emisije i imisije, Mjerenje buke, Laboratoriji za zaštitu okoliša, Konzalting za zbrinjavanje otpadnih voda, Konzalting za zaštitu okoliša, Konzalting za upravljanje zaštitom okoliša, Konzalting za tehnologiju upravljanja okolišem, Konzalting za očuvanje okoliša za poduzeća, Koncepti gospodarenja otpadom, Istraživanje okoliša, Inženjering za zaštitu okoliša, za industriju, Inženjering za zaštitu okoliša, Inženjering za tehniku zaštite okoliša, Ekspertize i stručnjaci za zaštitu okoliša, Ekološki inženjering, Ekološke stanice za mjerenje, Ekološka izvješća, Eko - marketing, Edukacija u zaštiti okoliša, Analize otpadnih voda, Analize koristi i troškova u zaštiti okoliša, Analiza zagađenog tla, Zaštita okoliša, tehnike zaštite okoliša, Zaštita okoliša za poduzeća, Zaštita okoliša u naftnoj industriji

Teme