Ulaz za korisnike
Eko Međimurje d.d.
Tvrtka

Eko Međimurje d.d.

Proizvodnja opeke, dijelova za građevinske strojeve, plinske tehnike, uređaji za prehrambenu industriju Proizvodnja opeke (nosivi zidovi EKOBLOK® i EKOTHERM®, pregradni zidovi, fasadna opeka, stropna ispuna, nadvoji i gredice ) - proizvodnja dijelova za građevinske strojeve (metalne i plastične kabine, spremnici goriva, konstrukcije od konstukcijskih, sitnozrnatih i nehrđajućih čelika, aluminijskih legura, poliestera - uređaji za prehrambenu industriju - proizvodnja plinske tehnike (niskotemperaturne i visokotemperaturne plinske grijalice za tvorničke hale, skladišta i farme, plinski filtri i ventili) - usluga laserskog rezanja limova - usluga strojne obrade