Ulaz za korisnike
EKONERG
Tvrtka

EKONERG

Tehnika okoliša (sanacija tla, sanacija voda) • Radovi na zaštiti okoliša, Zaštita okoliša, Strojevi i oprema za zaštitu okoliša • Uređaji i oprema za pročišćavanje, Nadzor nad gradnjom, Projektiranje ekoloških studija • Ekološki inženjering, Građevinska biologija, Projektiranje niskogradnje, Projektiranje visokogradnje • Arhitektonsko projektiranje, Projektiranje sustava za visoki - srednji napon

Arhitektonsko projektiranje, Zaštita okoliša, tehnike zaštite okoliša, Zaštita okoliša za poduzeća, Zaštita okoliša u naftnoj industriji, Projektiranje elektroenergetskih postrojenja, Projektiranje elektrana, Projektiranje dalekovoda, Proizvodno integrirana zaštita okoliša, Procjenjivanje zaštite okoliša, Pregled i ispitivanje okoliša, Postrojenja za obradu otpadnih voda, Poslovni konzalting, tehnički, Poslovni konzalting, Planiranje poduhvata, Osiguravanje kvalitete u gradnji postrojenja, Optimiranje elektrana, Održavanje rafinerija, Nadzor, ispitivanje i puštanje u pogon elektroenergetskih postrojenja, Nadzor za vrijeme građenja, Nadzor nad građevinskim radovima, Nadzor nad građenjem, Nadzor nad gradnjom, Motrenje kvalitete zraka, Konzalting za zaštitu okoliša, Konzalting za upravljanje zaštitom okoliša, Konzalting za tehnologiju upravljanja okolišem, Konzalting za otpadne vode, Konzalting za organizaciju i projektiranje organizacije, Konzalting za očuvanje okoliša za poduzeća, Konzalting za investiranje kapitala, Konzalting za industrijsku energetiku, Konzalting za financiranje zaštite okoliša, Konzalting za energetska postrojenja, Konzalting za energetiku i uštede energije, Izrada ekspertiza za istraživanje i razvoj, Izrada ekspertiza za industriju, Istraživanje okoliša, Istraživanja, Ispitivanje postrojenja, Ispitivanje materijala, lohn poslovi, Ispitivanje materijala nerazornim metodama, Za zaštitu okoliša, uređaji i oprema za pročišćavanje, Vrednovanje sustava upravljanja okolišem, Vještačenje, vrijednosne ekspertize, stručnjaci za procjene, Usluge zaštite okoliša, Usluge za strane investitore, Upravljanje rizikom ( risk management ), Sustavi dohvata radnih podataka za tehnologiju zaštite okoliša, Studije o utjecaju na okoliš, Studije izvodljivosti, Projektiranje zaštite okoliša, Projektiranje u visokogradnji i niskogradnji, Projektiranje u građevinarstvu, Projektiranje termoenergetskih postrojenja, Projektiranje procesnih postrojenja, Projektiranje petrokemijskih postrojenja, Projektiranje energetskih postrojenja, Ispitivanje materijala, Ispitivanje i pregled radnog okoliša, Ispitivanje građevinskih objekata, Inženjering za zaštitu okoliša, za industriju, Inženjering za zaštitu okoliša, Inženjering za tehnologiju zaštite okoliša, Inženjering za tehniku zaštite okoliša, Inženjering za osiguravanje kvalitete, Inženjering za gradnju naftovoda i plinovoda, Inženjering za energetsku privredu, Inženjering za energetska postrojenja, Inženjering za ekološke ekspertize, Inženjering u industrijskoj energetici, za parna postrojenja, Inženjering materijala, Inženjering, Infrastruktura ( lučka postrojenja, gradnja elektrana, inženjering okoliša ), Industrijsko projektiranje i industrijski konzalting, Industrijske energetske centrale, Građevinski nadzor, za industrijske građevine, Građevinski nadzor, Građevinski konzalting, upravljanje građevinskim projektima i nadzor, Građevinski inženjering i konzalting, Građevinski inženjering, Građevinske analize, Građevine za zaštitu okoliša, Gospodarenje posebnim kategorijama otpada, Energetski koncepti, Električne centrale (elektrane), Ekspertize i stručnjaci za zaštitu okoliša, Ekološki inženjering, Ekološka izvješća, Analize rizika, Analize koristi i troškova u zaštiti okoliša, Analitika okoliša, Projektiranje u visokogradnji, Projektiranje niskogradnja, Projektiranje distribucijskih i prijenosnih vodova svih napona (do 500 kV)

Teme