Ulaz za korisnike
EL & TA d.o.o.
Tvrtka

EL & TA d.o.o.

Grijanje na kruta goriva, Instaliranje i montaža solarne opreme, Tehnika hidro i plinskih instalacija , Sistemi grijanja , Instaliranje ventilacija, Ventilacije , Konvektori , Tehnika krutih energenata , Izolacija za grijanje i klimatizaciju , Električno grijanje, Monteri centralnog grijanja • Površine za zagrijavanje, cjevovodi , armature, Centralno grijanje • Podno grijanje, Blokade loživog ulja , Uređaji za radijatore • Uređaji za grijna tijela, Armature za grijanje , Projektiranje klimatizacija • Projektiranje ventilacija, Pribor za grijanje • Oprema i dijelovi za grijanje, Klima, Instalateri klima uređaja • Montaža klime, Rashladni uređaji

Fazonski dijelovi za ventilacijske uređaje, Električno podno grijanje, Električni uređaji i oprema za grijanje i kuhanje, Dijelovi za montažu klima uređaja, Detektori curenja rashladnog sredstva, Čišćenje ventilacijskih sustava, Čišćenje unutrašnjih ventilacijskih sustava, Čišćenje sustava za ventilaciju i prozračivanje, Čišćenje rashladnih tornjeva, Čišćenje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja, Inženjering za ventilacije, Inženjering za klimatizaciju, Inženjering za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju, Inženjering za grijanje, Inverteri za indukcijsko grijanje, Instaliranje ventilacijskih sustava, Instaliranje uređaja za grijanje vrućim zrakom, Instaliranje uređaja i aparata za grijanje zraka, Instaliranje uklopnih uređaja, upravljanje i regulaciju industrijskih grijanja, Instaliranje centralnog grijanja, Instalacijski kanali, Instalacijski kabeli, Industrijski sustavi podnog grijanja, Industrijski klima uređaji, Industrijske instalacije, Indukcijski uređaji za grijanje, Grijaći podovi ( podno grijanje ), Grijači zraka za grijanje prostorija, Klimatizacijske komore, Klimatizacija za velike šatore, Klima uređaji, pokretni, Klima uređaji za termički visoko otporne prostorije, Klima uređaji za termički visoko opterećene prostore, Klima uređaji za razvodne ormare, Klima uređaji za kontejnere, Klima uređaji za čiste ( clean room ) sobe, Klima uređaji sa dobavom svježeg zraka, Klima uređaji s vanjskom jedinicom, višestruko podijeljeni klima uređaji, Klima uređaji bez vanjske jedinice, kompaktni, Klima uređaji, Kanali za ventilaciju, Kanali za klimatizaciju, kanali za ventilaciju, Kanali za klimatizaciju, Kabelske zaštitne priključnice, s navojem, Kabelske priključnice, protuekspolozijski zaštićene, Kabelske priključnice od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Kabelske priključnice, Kabelske navojne priključnice, vodonepropusne, Kabeli za zagrijavanje, kabeli za grijanje poda, Jednocijevni ventilacijski sustavi, Izolacijski materijali za podno grijanje, Izolacijski materijali za podna grijanja, Čišćenje klimatizacijskih i ventilacijskih sustava Čišćenje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja, Crijeva za ventilacijsku tehniku, Crijeva za rashladne medije, Crijeva za rashladna sredstva, Crijeva za klima tehniku, Crijeva za grijanje, Cjevovodni sustavi za grijanje i sanitarije, Cijevi, fleksibilne, Cijevi za ventilaciju, gibljive (fleksibilne), Cijevi za rashladnu tehniku, Cijevi za rashladne uređaje, od aluminija, Cijevi za podno grijanje, Cijevi za klima uređaje, Centralno grijanje, Centralni klima uređaji, Brze spojnice za sustave klima uređaja, Automatska regulacijska oprema, Apsorpcijska postrojenja, apsorpcijski tornjevi, Aluminijske redukcije za fleksibilne cijevi, Održavanje tehnike grijanja, Motori za rashladne tornjeve, Montaža ventilacijskih sustava i kanala za zrak, Montaža uređaja za solarno grijanje, Montaža rashladnih uređaja, Montaža klima uređaja, Mobilni sustavi grijanja, Mobilni klima uređaji, Mjerno-regulacijska tehnika za klimatizacijska postrojenja, Mjerni instrumenti za rashladnu tehniku, Mjerenja u klimatizaciji, Mikro klimatizacijski uređaji i sustavi, Mesingane spojnice i priključnice za plastične cijevi, Mesingane priključnice za cijevi, Kuglasti ventili za udaljeno grijanje, Kućišta klimatizacijskih uređaja, Krovna ventilacija, Kotlovi za centralno grijanje, Konvektorske mrežice, Konvektori, Kontrolni uređaji za grijanja, Konektori, Kompresori za rashladne uređaje i toplinske pumpe, Kompresori za rashladna postrojenja, Kompresijski rashladni strojevi, Komponente ventilacijskih i klimatizacijskih postrojenja, Komponente rashladne, ventilacijske i klima tehnike, Kombinirano grijanje-hlađenje, Kombinirani sustavi za centralno grijanje i klimatizaciju, Klimatizacijski uređaji, rashladnici (čileri), Klimatizacijski uređaji za urede i ordinacije, Klimatizacijski uređaji za trgovačke centre, Klimatizacijski uređaji, Klimatizacijski sustavi s varijabilnim volumenom rashladnog medija, Klimatizacijski sustavi, Klimatizacijski kanali, ventilacijski kanali, vatrootporni, Održavanje ventilacija, Održavanje uređaja za grijanje, Priključnice za cijevi, od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Priključnice za cijevi, Priključnice, Pribor za rashladne strojeve i uređaje, Pribor za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju, Pribor kotlova za grijanje, Predgrijači rashladne vode, Pražnjenje rashladnih uređaja, Posredovanje u tehnici grijanja, klimatizacije i ventilacije, Posebni klimatizacijski uređaji, Popravak električnih instalacija, Podno grijanje, Ploče za klimatizacijsku izolaciju, Plinski grijači zraka, Plinske instalacije, instaliranje, Plinske instalacije, Peći za centralno grijanje, na drva, Peći za centralno grijanje, Oprema za grijanje, Oprema za centralno grijanje, Održavanje, popravak i servis plinskih uređaja i plinskog grijanja, Održavanje ventilacijskih uređaja, Projektiranje rashladnih i klimatizacijskih postrojenja, Priključnice za tehniku ventilacije, Priključnice za plastične cijevi, Priključnice za cijevi, s reznim prstenom, Priključnice za cijevi, od nehrđajućeg (inox) čelika, Trgovačko posredovanje za rashladnu tehniku, Štednjaci za centralno grijanje, na kruta goriva, Sustavi za ventilaciju i klimatizaciju potkrovlja, Sustavi i oprema za grijanje zraka, Sustavi grijanja, industrijski, Sustavi grijanja podnim kanalima, Stropne instalacije za grijanje zraka, Spojnice za plastične cijevi, Spojke za cijevi (ferule), sa steznim prstenom, Sigurnosni uređaji za plin, Servisiranje rashladnih postrojenja, Servisi za popravak ventilacijskih sustava, Servisi za popravak rashladnih uređaja, klima uređaja i uređaja za zamrzavanje, Servisi za popravak električnih instalacija, Servisi za klima uređaje, Servis klima uređaja, Samostojeći konvektori, mobilni termoakumulatori ( grijači ), Rezervni dijelovi za klimatizacijske i ventilacijske sustave, Rebraste cijevi za grijanje i hlađenje, Rashladni uređaji, Rashladni moduli, Rashladne komore, pokretne, Rashladne jedinice za restorane, Rashladna sredstva (mediji), Rashladna postrojenja za recirkuliranje vode, Rashladna oprema za fluide, hlađena zrakom/vodom, Rashladna oprema ( rashladni strojevi i uređaji ), Protueksplozijski zaštićeni uređaji za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju, Uređaji za distribuciju industrijskog plina, Uređaji za čišćenje kanala za klimatizaciju i ventilaciju, Upravljački uređaji za rashladnu tehniku, Upravljači za uređaje grijanja, ventilacije i za klima uređaje, Uljni uređaji za direktno grijanje, Uljni plamenici i sustavi za izgaranje ulja za centralno grijanje, Ugradnja klima uređaja, Trgovačko posredovanje za ventilacijsku tehniku, Trgovačko posredovanje za toplinsku tehniku, Trgovačko posredovanje za tehniku grijanja, Zidni konvektori, Vodovodne instalacije, Ventili i priključnice za sustave grijanja, priključnice za radijatore, Ventilatorski konvektori, Ventilacijski sustavi, Ventilacijske cijevi i cijevi za prozračivanje, Ventilacijska oprema, Ventilacija, Uređaji za plinsko grijanje

Teme