Ulaz za korisnike
ELEKTROTEL KRIŽANIĆ MILAN
Tvrtka

ELEKTROTEL KRIŽANIĆ MILAN

Elektroinstalateri • Uređaji za dojavu opasnosti, Električari • Niskonaponski uređaji, kabeli, sistemi polaganja, Telekomunikacijski radovi, Elektroinstalater • Elektroinstalaterski radovi • Automatizacija objekata

Telekomunikacije, Popravci telekomunikacijske opreme, Montaža telekomunikacijskih kabela, Montaža telekomunikacijske opreme, Elektroinstalacijski radovi, u zgradama

Teme