Ulaz za korisnike
ELIS INŽENJERING d.o.o.
Tvrtka

ELIS INŽENJERING d.o.o.

Projektiranje vodovodnih instalacija i sustava za odvodnju, Projektiranje automatizacije objekta, Projektiranje osvjetljenja , Telekomunikacijski radovi, Sistemi nadzora nad objektima , Gromobranski uređaji , Projektiranje elektroinstalacija, Projektiranje rasvjete, Projektiranje protupožarnih sustava, Kućna tehnika • Tehnika vodiča, Projektiranje sustava za visoki - srednji napon, Projektiranje solarnih sustava, Telekomunikacijska oprema

Projektiranje u procesnoj regulacijskoj tehnologiji, Projektiranje u elektrotehnici, Projektiranje trafostanica, Projektiranje telekomunikacijskih objekata, Projektiranje širokopojasnih kabelskih mreža, Projektiranje solarnih fotonaponskih sustava, Telefonske instalacije, Telefoni, telefonske naprave, call-center sustavi, Projektiranje elektroenergetskih postrojenja, Projektiranje elektroenergetskih objekata, Projektiranje elektroagregatskih stanica, Projektiranje električnih uređaja, Projektiranje dalekovoda, Projektiranje antena, Projektiranje alarmnih sustava, Projektiranje akustike, Prenaponski odvodnici, Prenaponska zaštita 19” ormari, Održavanje telefonskih uređaja, Materijali za gromobrane, materijali za zaštitu od munja, Projektiranje rezervnih generatorskih postrojenja, konzalting, razvoj, Projektiranje razglasnih sustava, Projektiranje rasvjete, vanjske, Projektiranje rasvjete, unutarnje, Projektiranje rasvjete sportskih terena, Projektiranje rasvjete prometnica, Projektiranje rasvjete, Projektiranje procesnih postrojenja, Projektiranje procesne analitičke opreme, Projektiranje podzemnih elektro-energetskih kabela, Projektiranje podatkovnih mreža, Projektiranje mreža, dokumentacijski i upravljački sustavi, Projektiranje mreža i implementiranje mreža, Projektiranje mobilnih radio sustava, Projektiranje kabelskih mreža, Projektiranje energetskih postrojenja, Projektiranje elektroinstalacija i stručni elektro nadzor, Projektiranje elektroinstalacija, Projektiranje vodovoda i kanalizacije, Projektiranje vodovoda, Projektiranje vjetrogeneratorskih postrojenja, Projektiranje vatrodojavnih sustava, Projektiranje uklopnih ormara, Projektiranje u upravljačkoj (kontrolnoj) tehnologiji, Projektiranje u sigurnosnoj i komunikacijskoj tehnologiji, Telefonske centrale, Telefonski konzalting, Kućne telefonske centrale, Konzalting za telekomunikacije, Komponente gromobrana, Instaliranje gromobrana, Instalacije za kućne telefonske centrale, Elektro nadzor, Električni sustavi, elektroprojektiranje, Digitalne telefonske centrale, Audiovizualna oprema i pribor, Tehnologija telefonske komunikacije, Sustavi telefonije za internet i intranet, Sustavi telefonije ( VoIP ) za Internet i Intranet, Retroprojektori, Razvoj telefonske tehnologije, Projektori za dnevno svjetlo

Teme