Ulaz za korisnike
Engotion
Tvrtka

Engotion

- Pregled i ispitivanje električnih instalacija - Mjerenje kvalitete električne energije - Izrada tehničke dokumentacije - Montaža sunčanih elektrana

ENGOTION je mlada i dinamična tvrtka čija je glavna djelatnost tehničko ispitivanje i analiza. Specijalizirani smo za:

- ispitivanje električnih instalacija u skladu s normom HRN HD 60364

- mjerenje kvalitete električne energije u skladu s normom EN 50160

Ispitni uređaji koje koristimo su u skladu sa zahtjevima normi i umjereni.

- Pregled i ispitivanje električnih instalacija
- Mjerenje kvalitete električne energije
- Izrada tehničke dokumentacije
- Montaža sunčanih elektrana

- Kompenzacija jalove energije
- Aktivni filtri za kvalitetu električne energije (harmonici, nesimetrična opterećenja)

Teme