Ulaz za korisnike
FLORA VTC
Tvrtka

FLORA VTC

Odvoz građevinskog otpada, sortiranje i odlaganje, Uređenje okoliša • Održavanje hortikulture, Radovi na ozelenjavanju krajolika, Ozelenjavanje , Postavljanje tlačnih cjevovoda za plin, vodu i otpadne vode • Komunalni radovi

Usluge održavanja, sve vrste, Uređenje i održavanje zelenih površina, Uklanjanje otpadnih voda i slične djelatnosti, Uklanjanje otpadnih voda, Sanitarne i slične djelatnosti, Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka, Prijevozi, Prijevoz, Odvoz smeća, Održavanje stabala, Kontejneri za odvoz smeća, Komunalni konzalting, Komunalne usluge, Čišćenje ulica i pješačkih zona, Čišćenje i ispiranje cjevovoda, Zbrinjavanje tekstila, Zbrinjavanje sekundarnih sirovina, Zbrinjavanje polivinilklorida ( PVC ), Zbrinjavanje metalnog otpada, Zbrinjavanje materijala pogodnog za recikliranje, Zbrinjavanje građevnog otpada, Zbrinjavanje ambalaže

Teme