Ulaz za korisnike
FRATEA d.o.o.
Tvrtka

FRATEA d.o.o.

Armature za beton • Profili za beton, Specijalni profili , Varioci • Zavarivanje • Usluge varenja, Građevinski profili za balkone , Bravari • Metalni građevinski radovi, Profili za građevine , Građevinsko željezo i građevinska armatura za zidove , Pocinčane cijevi, Crna i obojena metalurgija, Crna bravarija • Kovana bravarija • Umjetnička bravarija, Građevinski profili za ograde , Limar • Limarski radovi, Aluminijski profili, PVC profili • PVC paneli, Vodomaterijal • Vodoinstalaterski materijal, Čelićne cijevi, Aluminijske cijevi, Čelični profili • Metalni profili

Tehnika finog rezanja, Šipkasti čelik, vučeni i brušeni, Šipkasti čelik, nehrđajući, Šipkasti čelik (okruglo, kvadratno, heksagonalno željezo), Šavne (zavarene) cijevi, Stari metal, Specijalni profili, toplo valjani, Specijalni profili, od aluminija, Specijalni profili od nehrđajućeg ( inox ) čelika, hladno valjani, Sekundarno korištenje otpadnog metala, Sekundarne sirovine i otpad, Savijanje limova (apkantiranje), Savijanje cijevi od nehrđajućeg (inox) čelika, Savijanje cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Savijanje cijevi, Fitinzi, od nehrđajućeg čelika, Fitinzi, od čelika, Čelik, vruće pocinčani, Čelični limovi, vruće pocinčani (premazani bojom), Čelični limovi, u kolutima, Čelični limovi, neprobojni, Čelični limovi i ploče, Čelični cijevni profili, perforirani, Čelični cijevni profili, Čelične cijevi, šavne (zavarene), Čelične cijevi, bešavne, Čelične cijevi, Cijevni lukovi od nehrđajućeg (inox) čelika, Cijevni lukovi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Cijevni lukovi, Cijevi, valjane, Aluminijski profili, prema nacrtu kupca, Aluminijski profili, eloksirani, Aluminijski profili, Aluminijski limovi i trake, Aluminijske cijevi, Otkup otpadnog aluminija, Okruglo željezo, Održavanje industrijskih armatura, Obrada tvrdog metala, Obrada metala, male serije, Obrada metala, Obrada limova i cijevi, lohn poslovi, Obrada lima, prerada lima, oblikovanje lima, Obrada čelika, Obrada cijevi, Oblikovanja metala, lohn poslovi, Nehrđajući, kiselootporni i toplinski otporni čelik, Nehrđajući čelik, inox, Nehrđajući ( inox ) čelik, hladno vučeni, Mjedene cijevi, bešavne, Metalni profili, Metalni otpad, Metalne cijevi, Limovi, vruće pocinčani, Limovi, toplo valjani, Limovi, pocinčani, Limovi, nehrđajući, Limovi, korugirani (valoviti), Limovi, hladno valjani, Limovi od nehrđajućeg čelika, polirani do visokog sjaja, Limovi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Kvadratne i pravokutne cijevi, od nehrđajućeg čelika, Kvadratne i pravokutne cijevi, Kružno rezanje lima iz koluta u trake, Kružno rezanje iz koluta u trake i ploče, lohn poslovi, Koncepti gospodarenja otpadom, Inženjering za armature, Hladno vučeni čelik, Građevinsko željezo i građevinska armatura, armaturne mreže, Građevinski profili, Gospodarenje posebnim kategorijama otpada, Fitinzi, za cjevovode, Fitinzi, za cijevi, od nehrđajućeg čelika, Fitinzi, za cijevi, aluminijski, Fitinzi, za cijevi, Fitinzi, pocinčani, Fitinzi, od nehrđajućeg čelika, elektropolirani, Cijevi, otporne na kiseline, emajlirane, Cijevi, bešavne, Cijevi za izradu cilindara, bešavne, Cijevi od nehrđajućeg čelika, polirane do visokog sjaja, Cijevi od nehrđajućeg čelika, brušene, Cijevi od nehrđajućeg (inox) čelika, nehrđajuće, Cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, nehrđajuće, Cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, elektropolirane, Cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, bešavne, Cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čeličnog lima, Cijevi od lijevanog željeza, Cijevi od lakih metala, bešavne, Cijevi od lakih metala, Cijevi i cjevčice od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Armaturni čelik, betonsko željezo, Armaturne rešetke, Armaturne mreže iz zavarene i pletene žice, armaturni čelik, pojačanja za beton, Armaturne mreže iz zavarene i pletene žice, Armaturne mreže i željezo, Armaturne mreže, Armature, pojačanja, Armature za zidove, Armature od željeza, Armature od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Armature, Ankeri od plosnatog željeza, Aluminijski profili, za daljnju obradu, Profilirane cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Profili, hladno valjani, Profili od obojenih teških metala, Profili od nehrđajućeg ( inox ) čelika, zavareni, Profili od nehrđajućeg ( inox ) čelika, nehrđajući, Profili od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Profili od čeličnih traka, Prijevoz metalnog otpada, Prerada nehrđajućeg čelika, Prerada limova od nehrđajućeg čelika, Posredovanje za sekundarne sirovine, Posredovanje u organiziranju recikliranja otpada, Popravak armatura, Pocinčane cijevi, Pocinčana žica, Rezanje betonskog željeza, Rebrasti čelik, nehrđajući, Ravnanje lima, lohn poslovi ravnanja limova, Profilirani limovi, valoviti limovi, Profilirani čelik, Profilirani aluminijski limovi, za krovove i zidove, Zavarivanje armatura, Zavarivanje, Zavareni čelični cijevni lukovi, Visokokvalitetni čelik, Visokokvaliteni čelik, nehrđajući, U profili od čelika, Trgovina čelikom i crnom metalurgijom, Trgovačko posredovanje za željezo i crnu metalurgiju, Trgovačko posredovanje za čelik, Trgovačko posredovanje za armature, Trgovački čelik, Trapezni limovi, Trapezni čelični profili, Trakasti čelik, toplo valjani, Trakasti čelik, pokositreni, pocinčani, lakirani, Trakasti čelik, hladno valjani, T-profili od čelika, Tombak limovi, trake i šipke, Tehnologija zavarivanja i rezanja, Tehnika obrade otpada, Otpad od obojenih metala, Otpad od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Otpad od metalnih limova, Otkup starog (otpadnog) željeza, Otkup otpadnog olova, Otkup otpadnog metala, Otkup otpadnog cinka, Otkup otpadnog bakra, Zavarivanje, usluge, Zavarivanje tvrdih metala, Zavarivanje plemenitih metala, Zavarivanje lima, Zavarivanje cijevi, Zavarivanje betonskog željeza, Savijanje betonskog željeza (armiračnice), Sakupljanje, odlaganje, zbrinjavanje, recikliranje (oporaba) komunalnog otpada, Rezanje vodenim mlazom, lohn poslovi, Rezanje u ploče, lohn poslovi, Rezanje metalnih profila, Rezanje metalnih ploča, Rezanje cjevnih prodora

Teme