Ulaz za korisnike
FRIGO ELEKTRO SERVIS d.o.o.
Tvrtka

FRIGO ELEKTRO SERVIS d.o.o.

Monteri centralnog grijanja • Površine za zagrijavanje, cjevovodi , armature, Klima, Instaliranje ventilacija

Servisiranje rashladnih postrojenja, Servisi za popravak rashladnih uređaja, klima uređaja i uređaja za zamrzavanje, Servisi za popravak električnih instalacija, Servisi za klima uređaje, Popravci rashladnih sustava, Klimatizacijski uređaji, rashladnici (čileri), Klima uređaji

Teme