Ulaz za korisnike
GEODETSKI ZAVOD RIJEKA
Tvrtka

GEODETSKI ZAVOD RIJEKA

Geodeti • Geodetski uredi • Geodetske usluge

Geodezija, Geodetski radovi, Geodetski poslovi, Geodetske usluge, Geodetske i katastarske usluge, Geodetske djelatnosti, Geodetska mjerenja terena, Katastarska izmjera

Teme