Ulaz za korisnike
Graditeljsko poduzeće  Ssamobor d.o.o.
Tvrtka

Graditeljsko poduzeće Ssamobor d.o.o.

Sanacijski radovi • Sanacija građevina u visokogradnji, Niskogradnje , Izrada ceste, puteva, prilaza, Cestogradnja, Zemljani radovi u gruboj gradnji , Prilazne ceste • Putevi i staze, Ceste • Prilazni putevi • Parkirna mjesta, Plinoinstalateri • Plinoinstalaterski radovi • Plinske i hidroinstalacije, vodovi, armature, Hidro radovi • Hidrogradnja, Staze za pješake , Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture, Sanacija građevina u niskogradnji , Zemljani radovi za vanjsko uređenje, Zemljani radovi, Radovi na kanalizacijskim kanalima

Sanacija prometnica, Sanacija kanalizacijskih cijevi, Plinafikacija, Sanacijski radovi, Sanacija cesta, sanacija asfalta, Razvoj i izgradnja kanalizacije, Postavljanje nogostupa, uređenje nogostupa, Održavanje cesta i ulica, Obnova i izgradnja cestovne infrastrukture, Niskogradnja, Izrada pješačkih staza, Izrada asfaltnih površina, Izgradnja prilaznih cesta i dvorišta, Izgradnja potpornih zidova, Izgradnja parkirališta, Izgradnja igrališta, Izgradnja i rekonstrukcija plinovoda, Izgradnja i održavanje prometnica, Izgradnja cesta, Građevinske usluge, Gradnja putova i privremenih cesta, Gradnja komunalnih vodova ( plin, voda, telefon, električni vodovi ), Gradnja komunalnih vodova, Gradnja kanalizacije, Gradnja igrališta, Gradnja cesta, asfaltiranje, Gradnja cesta, Cestogradnja, Asfaltiranje dvorišta i prilaznih putova, Zemljani radovi, građevinski iskopi, Zemljani radovi, Hidrogradnja, Zimsko održavanje cesta (zimska služba), Uređenje okućnica, Sustavi potpornih zidova, betonski, Sanacija pukotina na asfaltnom kolniku

Teme