Ulaz za korisnike
GRADITELJSTVO - ROŽIĆ d.o.o.
Tvrtka

GRADITELJSTVO - ROŽIĆ d.o.o.

Strojevi i oprema za niskogradnju, zemljane radove, Kamioni kiperi , Asfalt • Asfaltne mješavine, Nova mehanizacija i strojevi, Izrada ceste, puteva, prilaza, Miniranje, Strojevi i alati za obradu pločica i kamena, Sanacija građevina u niskogradnji , Niskogradnje , Prilazne ceste • Putevi i staze, Cestogradnja, Kamion mješalice , Radovi sa bagerom • Bagerist

Niskogradnja i podzemna gradnja, Usluge građevinskim strojevima, Postrojenja za obradu prirodnog kamena, Kamioni mješalice, za gotovi beton, Građevinski strojevi, svih vrsta, Asfalt i proizvodi od asfalta, Kamen, prirodni, Sanacija cesta, sanacija asfalta, Strojevi za zemljane radove, bageri, buldožeri, u, Kamenolomi, Obrada kamena, Građevinski strojevi, rabljeni, Miniranja i bušenje, u kamenolomima, Iskopi bagerom, Kiperi (kamioni), Dolomit, Obrada prirodnog i umjetnog kamena, Niskogradnja, Gradnja cesta, asfaltiranje

Teme