Ulaz za korisnike
GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO ZAGREB
Tvrtka

GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO ZAGREB

Upravljanje objektom • Održavanje zgrada, Postavljanje tlačnih cjevovoda za plin, vodu i otpadne vode • Komunalni radovi

Komunalni radovi, Usluge održavanja apartmana, stanova i kuća, Upravljanje objektima (facility management), Upravljanje i održavanje zgrada, Održavanje građevinskih objekata, Građevinski konzalting, upravljanje građevinskim projektima i nadzor

Teme