Ulaz za korisnike
Gruntovnica Glina
Tvrtka

Gruntovnica Glina

Zk uložak, vlasnički i posjedovni list, e-izvadak, Zemljišnoknjižni odjel- u Glini

Zemljišnoknjižni odjel Glina
Pregled zemljišnih knjiga u Glini
Grad, ulica i broj  : Glina, Trg bana Josipa Jelačića 5
Radno vrijeme gruntovnice Garešnica : 8:00-13:00
Telefonski broj gruntovnice u Garešnici : 044 / 525 906
Područni ured za katastar za građanstvo Glina

ZK ulošci
Podulošci KPU
Statusi Z predmeta

Naziv glavne knjige

BALINAC   
BATURI 
BIJELE VODE   
BIŠĆANOVO   
BOJNA  
BOROVITA  
BRESTIK  
BREZOVO POLJE
BRNJEUŠKA   
BRUBNO  
BUČICA  
BUZETA  
DABRINA   
DESNI DEGOJ   
DOLNJAKI  
DONJA TRSTENICA   
DONJE SELIŠTE   
DONJI SELKOVAC  
DRAGOTINA  
DRENOVAC BANSKI  
DVORIŠĆE   
GLINA  
GORNJE SELIŠTE 
GORNJI SELKOVAC  
GRAČANICA ŠIŠINEČKA  
HAĐER  
HAJTIĆ  
ILOVAČAK  
JAME 
JOŠEVICA 
JUKINAC  
KIHALAC  
KLASNIĆ 
KOZAPEROVICA  
MAJA 
MAJSKE POLJANE 
MAJSKI TRTNIK 
MALA SOLINA 
MALI GRADAC 
MARINBROD 
MARTINOVIĆI 
NOVO SELO GLINSKO  
OBLJAJ  
POKUPSKA SLATINA   
PREKOPA  
PRIJEKA  
RAVNO RAŠĆE  
ROVIŠKA  
SKELA  
STANKOVAC  
SVRAČICA   
ŠAŠEVA   
ŠATORNJA  
ŠIBINE  
TABORIŠTE  
TRTNIK GLINSKI 
TURČENICA  
VELIKA SOLINA 
VELIKI GRADAC  
VIDUŠEVAC 
VLAHOVIĆ  
ZALOJ

Teme