Ulaz za korisnike
Gruntovnica Korenica
Tvrtka

Gruntovnica Korenica

Zk uložak, vlasnički i posjedovni list, e-izvadak, Zemljišnoknjižni odjel- Gruntovnica Zemljišnoknjižni odjel Korenica

Zemljišnoknjižni odjel : Korenica
Pregled zemljišnih knjiga u Korenici
Grad, ulica i broj  :  Korenica, Trg Sv. Jurja 5
Radno vrijeme gruntovnice : Korenica, 8:00-12:00
Telefonski broj gruntovnice u Korenici, 053 / 756-354
Područni ured za katastar za građanstvo Korenica

ZK ulošci
Podulošci KPU
Statusi Z predmeta

Naziv glavne knjige

BJELOPOLJE  
BUNIĆ 
ČANAK  
DEBELO BRDO  
JOŠAN  
KOMIĆ 
KORENICA 
KOZJAN
KRBAVA  
KRBAVICA
KURJAK
LIČKO PETROVO SELO 
MEKINJAR
MUTILIĆ 
PLITVIČKA JEZERA 
PODLAPAČA
PRIJEBOJ 
SMOLJANAC
SREDNJA GORA 
SVRAČKOVO SELO
ŠALAMUNIĆ 
TRNAVAC  
UDBINA 
VAGANAC 
VISUĆ   

Teme