Ulaz za korisnike
HAPAX d.o.o.
Tvrtka

HAPAX d.o.o.

Strojevi i oprema za eksploataciju kamena, Nova mehanizacija i strojevi, Uređaj za drobljenje, Odvoz građevinskog otpada, sortiranje i odlaganje

Reciklaža građevinskog otpada, Drobljenje kamenih materijala

Teme