Ulaz za korisnike
HELD d.o.o.
Tvrtka

HELD d.o.o.

Kućna komunikacija , Telekomunikacijski radovi

Telefonske centrale, Projektiranje u sigurnosnoj i komunikacijskoj tehnologiji, Projektiranje telekomunikacijskih sustava, Konzalting za telekomunikacije, Konstruiranje telefonske centrale, Komunikacijske mreže, Komunikacijska oprema, Komponente za telekomunikacijske sisteme, Instalacije za kućne telefonske centrale, Digitalne telefonske centrale, Telekomunikacijski inženjering i konzalting, Telekomunikacije, Telefonske instalacije

Teme