Ulaz za korisnike
HIDRING
Tvrtka

HIDRING

Hidro radovi • Hidrogradnja, Čelične konstrukcije, Hidropostrojenja • Bunari, Projektiranje sustava za pripremu i obradu vode - Priprema i obrada vode, Postrojenja za podizanje fekalija • Postrojenja za sakupljanje fekalija

Pumpne stanice, Pumpna postrojenja za otpadne vode, Pumpna postrojenja za kanalizaciju, Projektiranje cjevovoda i konstrukcija postrojenja, Hidroforska postrojenja, Čelične konstrukcije

Teme