Ulaz za korisnike
HIDROINŽENJERING d.o.o.
Tvrtka

HIDROINŽENJERING d.o.o.

Urbanizam • Urbanističko projektiranje, Projektiranje sustava za pripremu i obradu vode - Priprema i obrada vode, Projektiranje visokogradnje • Arhitektonsko projektiranje, Projektiranje ekoloških studija • Ekološki inženjering, Odvodi , Tehnika odvodnje , Projektiranje vodovodnih instalacija i sustava za odvodnju, Hidro radovi • Hidrogradnja, Projektiranje niskogradnje

Urbanizam, urbanističko projektiranje, Urbanističko projektiranje, Urbanističko planiranje, Sustavi odvodnjavanja kuća i građevinskih objekata, Studije o utjecaju na okoliš, Izrada urbanističkih studija, Izgradnja hidrotehničkih objekata, Izgradnja hidrograđevinskih objekata, Sistemi za odvodnju oborinskih voda, Projektiranje u visokogradnji i niskogradnji, Projektiranje u građevinarstvu, Projektiranje sustava za odvodnju otpadnih voda, Projektiranje i konstruiranje, Monitoring brana, Hidrološka istraživanja, Hidrogradnja, Hidrogeološki istražni radovi, Geotehnička istraživanja, Geofizička istraživanja, Arhitektonsko projektiranje, Projektiranje građevinskih hidrotehničkih instalacija

Teme