Ulaz za korisnike
HIDROPROJEKT - EKO d.o.o.
Tvrtka

HIDROPROJEKT - EKO d.o.o.

Projektiranje sustava za pripremu i obradu vode - Priprema i obrada vode, Tehnika odvodnje , Strojevi i oprema za zaštitu okoliša • Uređaji i oprema za pročišćavanje

Konzalting za zbrinjavanje otpadnih voda, Komunalni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, Postrojenja za obradu otpadnih voda, Uređaji za pročišćavanje gradskih i industrijskih otpadnih voda, Uređaji za biološko pročišćavanje kućnih otpadnih voda, SBR, Tretmani onečišćenih oborinskih voda, Sustavi za pročišćavanje otpadnih voda, Sustavi za obradu otpadnih voda, Sustavi odvodnje onečišćenih voda, Studije o utjecaju na okoliš, Predtretmani tehnoloških otpadnih voda, Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Teme