Ulaz za korisnike
HRŠAK & HRŠAK
Tvrtka

HRŠAK & HRŠAK

"Hršak & Hršak" d.o.o. relativno je mlada trvtka, osnovana početkom 1993. godine. Građena je na temeljima u koja je utkano dugogodišnje obiteljsko iskustvo i tradicija. Intencija mu je daljnji rast, razvoj i usavršavanje struke. Razvoj tvrtke Daljnji, ali ne i krajnji, cilj nam je inženjering. Smatramo da je to područje u kojem bi naše znanje, iskustvo i tradicionalna veza s građevinarstvom došli do punog izražaja. Zadaća daljnjeg razvoja aktivnosti povjerena je afirmiranim stručnjacima u navedenim područjima djelovanja koji će, između ostalog, usluge pužati prema aktu temeljnom na osnovnim načelima kodeksa obavljanja prakse konzultanata. Kodeks je usvojen i obavezuje u praksi održati osnovno načelo neovisnosti po kojem "na profesionalni savjet, uslugu, mišljenje ili odluku djelatnika ne smiju ni na koji način utjecati veze i/ili odnosi s drugim osobama, tvrtkama". O obavljanju usluga posebno govore sljedeće odredbe kodeksa: "u obavljanju svoje profesije djelatnik "Hršak & Hršak" mora nastupati u zakonskom interesu Naručitelja i na dobrobit matične tvrtke. Svoje zadaće mora izvršavati pošteno i ponašati se na način kojim najbolje služi potvrđivanju ugleda i reputacije svoje struke i tvrtke." U obavljanju djelatnosti "Hršak & Hršak" surađuje s nizom srodnih i po djelatnosti komplementarnih poduzeća i istaknutih stručnjaka-eksperata, što jamči visoku stručnost i fleksibilnost u obavljanju zadaća. Djelatnik "Hršak & Hršak" mora biti objektivan dobronamjeran i savjestan tako da uvijek traži optimalno rješenje za Naručitelja. U svom radu mora savjesno čuvati i koristiti informacije koje dobiva od Naručitelja.

Djelatnosti tvrtke "Hršak & Hršak" za sada su usmjerene na: projektiranje i konzalting poslove. Dakako, sustavni i nezaobilazni dio tih djelatnosti je visoko razvijena ekološka svijest i zaštita okoliša. Usluge Projektiranje izrada projektne dokumentacije za građevine kojima "nedostaju" projekti (snimka postojećeg stanja) izrada Programskih skica (za ishođenje lokacijskih dozvola) izrada Idejnih rješenje izrada Idejnih projekata izrada Glavnih projekata (za dobivanje građevinske dozbole) izrada Izvedbenih projekata (plan oplate, plan armature) izrada "As built" dokumentacije projekti interijera (unutrarnje uređenje) projekti eksterijera hortikulturalana uređenja (parkovna arhitektura) vizualizacije Stručni nadzor Nadzor provodi pravna osoba koja imenuje nadzorne inženjere kao sudionike u građenju, sukladno Zakonu o građenju, te važećim propisima i normama, po svim modernim načelima profesije. Sadržaj aktivnosti nadzornog inženjera obuhvaća: nadzor o usklađenosti radova s projektom nadzor nad kakvoćom radova i dokumentacije nadzor nad troškovima građenja nadzor nad održavanjem rokova građenja ostale aktivnosti nadzornog inženjera. Pored uobičajenih aktivnosti nadzornog inženjera, prema modernim načelima prakse, uvode se metode trajnog uvida za karakteristične faze izvođenja foto- i video-zapisima. Super nadzor se obavlja u slučaju većeg broja izvoditelja ili nadzora (veliki industrijski i energetski objekt, dislociranost gradilišta) u cilju ujednačavanja kriterija prihvatljivosti (kakvoća i dr.), te davanaj cjelovite informacije Naručitelju, kako bi imao potpunu kontrolu nad realizacijom projekta. Ekspertize, ocjene stanja građevina i postrojenja tijekom korištenja U okviru svoje djelatnosti, "Hršak & Hršak" može odgovoriti na zahjteve vlasnika i korisnika konstrukcija i građevina u svima segmentima procesa: utvrđivanja, oscjene stanja, ekspertiza i praćenaj objekata tijekom korištenja definiranje opsega referentnih podatala za ocjene stanaj i sigurnosti građevina i/ili konstrukcija mjerenja i snimanja parametara kvalitete materijala i ugrađenih elemenata relevantnih za utvrđivanje ocjenej i stanja obrada i prezentiranej podataka tehnička promatranja specijalnih građevina (velike brane, nasute građevine, hidrotehničke građevine, mostovi i čelične konstrukcije) izrada ekspertiznih izvještaja i elaborata optimiranje opsega i pristupa sanacijskom zahvatima definiranje sanacijskih postupaka oštećenih i/ili dotrajalih građevina, konstrukcija te zaštitnih sustava tehničko preuzimanje objekata, konstrukcija i opreme formiranje baza podataka o radovima, zahvatima ili monitoringu formiranje fototeka izrada prijedloga, mjera i akcija za produljenje životnog vijeka na temelju ocjene stanja analiza izvodljivosti revitalizacije i moguća varijantna rješenja.

Planiranje projekata, Planiranje lokacija, Planiranje i projektiranje u prometnoj tehnologiji, Konzalting za zaštitu okoliša, Konzalting za upravljanje zaštitom okoliša, Konzalting za tehnologiju upravljanja okolišem, Konzalting za očuvanje okoliša za poduzeća, Izrada studija i elaborata iz prostornog planiranja, Izrada ekspertiza za istraživanje i razvoj, Inženjering za zaštitu okoliša, Izrada projektne dokumentacije za građevine kojima nedostaju projekti, Projektiranje interijera, Nadzor o usklađenosti radova s projektom, Konzalting, Izrada Programskih skica (za ishođenje lokacijskih dozvola), Izrada As built dokumentacije, Izrada Izvedbenih projekata (palirac, plan oplate, plan armature), Izrada idejnih rješenja, Izrada idejnih projekata, Izrada Glavnih projekata (za dobivanje građevne dozvole), Usluge zaštite okoliša, Urbanističko planiranje, Prostorno planiranje i izrada prostornih planova, Prostorno planiranje, Projektiranje zaštite okoliša, Projektiranje visokogradnje, Projektiranje ureda, Projektiranje u visokogradnji i niskogradnji, Projektiranje u građevinarstvu, Projektiranje tvornica, Projektiranje industrijskih postrojenja, Projektiranje i konstruiranje, Projektiranje i gradnja parkova, perivoja i okoliša, Projektiranje cesta, Projektiranje u niskogradnji, Projektiranje niskogradnja, Usluga izrade projektne dokumentacije, Projektiranje rekreacijskih centara, Projektiranje laboratorija, Projektiranje kupaonica, Zaštita okoliša, tehnike zaštite okoliša, Uređenje interijera, Uređenje eksterijera (okoliša) stambenih objekata, Unutarnje uređenje, Redizajn interijera, Projektni nadzor, Projektiranje interijera, dizajn interijera, Interijeri, Projektiranje vodovodnih instalacija i sustava za odvodnju, Projektiranje vodovoda i kanalizacije, Projektiranje cjevovoda i konstrukcija postrojenja, Projektiranje u građevinskoj biologiji i ekologiji, Projektiranje ekoloških studija, Ekološki inženjering, Hortikulturna uređenja i održavanja okoliša, Hortikulturna uređenja (parkovna arhitektura), Hortikulturna uređenja, Građevinski nadzor, za industrijske građevine, Građevinski nadzor, Građevinski konzalting, upravljanje građevinskim projektima i nadzor, Građevinski konzalting, Građevinski inženjering i konzalting, Dizajn interijera, Arhitektonsko projektiranje interijera, Nadzor nad troškovima građenja, Nadzor nad održavanjem rokova građenja, Nadzor nad kakvoćom radova i dokumentacijom, Nadzor nad izvođenjem radova, Nadzor nad građevinskim radovima, Nadzor nad gradnjom, Interijeri, Projektiranje, Projekti interijera (unutarnje uređenje), Projekti eksterijera, Nadzor, ispitivanje i puštanje u pogon elektroenergetskih postrojenja, Nadzor za vrijeme građenja, Nadzor projekata, Inženjering za tehniku zaštite okoliša, Inženjering, Industrijsko projektiranje i industrijski konzalting, Građevinski inženjering, Ekspertize i stručnjaci za zaštitu okoliša, Arhitektonsko projektiranje

Teme