Ulaz za korisnike
IMG
Tvrtka

IMG

Metalna galanterija, Uređaji za blokadu • Zatvaranje

Zavrtajni ventili, Zasuni i ventili s prirubnicama, Zasuni, Zaporni i povratni ventili, Visokotlačni ventili za tehničke plinove, Armature za laboratorije, Armature za kiseline u kemijskoj industriji, Armature za kiseline do -200C u kemijskoj industriji, Armature za kiseline do 100 bar u kemijskoj industriji, Armature za kemijsku industriju, od nehrđajućeg čelika, Armature za kemijsku industriju, Armature otporne na koroziju, Armature od nehrđajućeg ( inox ) čelika za prehrambenu industriju, Armature od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Slavine za bačve, Slavine, Kuglasti ventili, protupovratni, Kuglasti ventili za plin, Kuglasti ventili za kemijsku industriju, Kuglasti ventili od nehrđajućeg (inox) čelika, s prigonom, Kuglasti ventili od nehrđajućeg (inox) čelika, Kuglasti ventili, Kuglaste armature, Kontrolni ventili, Kompresorski ventili, Ispusni ventili, Igličasti ventili, Fitinzi, za zavarivanje, Fitinzi, za hidrauliku, Fitinzi, za hidrauličke gibljive cijevi, Fitinzi, za cijevi, od titana, Fitinzi, za cijevi, od bakar-nikla, Fitinzi, za cijevi, Fitinzi, s navojima, Fitinzi, od nehrđajućeg čelika, za industriju napitaka i prehrambenu industriju, Fitinzi, od nehrđajućeg čelika, Fitinzi, od čelika, Fitinzi, ANSI, Fitinzi za pumpe, rezervni dijelovi i pribor, Dorada metalnih površina, Donji drenažni i odmuljni ventili, Cjevne spojnice, Cijevni ventili, Cijevne čelične spojnice (nipli), Brzi blok ventili i zapori, Brze spojnice za crijeva, cijevi, armature, Armature za super čiste plinove, Armature za procesnu tehniku, Postrojenja za proizvodnju cijevnih spojnica, Pločasti nepovratni ventili, Plinski ventili, Plinske armature, Parni ventili, Oprema za naftnu industriju, Obrada metala, Nepovratni ventili slobodnog hoda, Mljekarske spojnice, Manometarski ventili, Kuglični ventili za uzimanje uzoraka, Kuglasti ventili, s prirubnicom, Armature za prehrambenu industriju, Armature za petrokemiju, Armature za paru, armature za pregrijanu paru, Armature za paru, Armature za opremanje brodova, Armature za lužine u kemijskoj industriji, Sigurnosni ventili, Servisi za popravak kompresorskih ventila, Ručni razvodni ventili, Rezervni dijelovi za slavine, Rezervni dijelovi za petrokemijsku industriju, Regulatorski ventili za cjevovode, Regulatori nivoa tekućine, regulatori nivoa vode, Regulacijski ventili, Reducir ventili, Rasteretni ventili kućišta osovine, Pumpni prespojni ventili, Protulomni ventili, Proporcionalni ventili i regulatori i ventili za regulatore toka, Procesni ventili, Procesna tehnika, kemijska, Pribor za petrokemijska postrojenja, Pribor za mjerno-regulacijsku tehniku, Pretlačni i podtlačni sigurnosni ventili, Precizni ventili za redukciju pritiska, pneumatsko/električni, Precizne navojne priključnice za cijevi, od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Visokotlačni ventili, Visokotlačni kuglasti ventili, Visokotlačne armature za kemijsku industriju, Visokotlačne armature, Ventili-čahure (cartridge), Ventili, od teflona ( PTFE ), Ventili za zatvaranje plinskih boca, Ventili za zatvaranje cjevovoda, Ventili za uzimanje uzoraka, Ventili za regulaciju temperature, Ventili za regulaciju komprimiranog zraka, pneumatski ventili i regulatori, Ventili za rashladnu vodu, Ventili za rashladnu tehniku, Ventili za pročišćavanje protoka pive, Ventili za otjecanje i protok, Ventili za miješanje para/voda, Ventili za kiseline, Ventili za izmjenu ulja, Ventili za ispuštanje ulja, Ventili za industriju zavarivanja, Ventili za aeraciju i odzračni ventili, Ventili s kolčakom, Ventili od nehrđajućeg čelika, Ventili, Vakuumski odzračni ventili, Usluge održavanja za petrokemijsku industriju, Ugradbeni nepovratni ventili, hidraulički, Tokareni dijelovi sa šesterokutnim kolčakom, Tlačni ventili, Tlačni fitinzi za industriju, Tanjurasti ventili, Stezni ventili za crijeva, Slavine za manometre

Teme