Ulaz za korisnike
Inero d.o.o.
Tvrtka

Inero d.o.o.

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju elektroenergetskih sustava na naponskim razinama 0,4 kV, 10(20) kV, 35 kV i 110 kV (podzemni i nadzemni vodovi, transformatorske stanice, javna rasvjeta) • izvođenje građevinskih radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju elektroenergetskih sustava • izvođenje svih radova na izgradnji sunčanih elektrana i priključenju istih na elektroenergetsku mrežu • izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na izgradnji vjetroelektrana • izvođenje elektroinstalacijskih radova jake i slabe struje, informatike, vatrodojavnih sustava, video nadzora, telefonije i gromobranskih instalacija industrijskih, poslovnih i stambenih objekata • zanatsko obrtničke radove na investicijskim poslovima industrijskih, poslovnih i stambenih objekata • izvođenje vodovodnih i kanalizacijskih sustava industrijskih, poslovnih i stambenih objekata