Ulaz za korisnike
ING ATEST d.o.o.
Tvrtka

ING ATEST d.o.o.

Zaštita na radu: Izrada procjene opasnosti, osposobljavanja radnika i poslodavca, ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnotima, ispitivanja radnog okoliša... Zaštita od požara: Ispitivanje električnih i gromobranskih isntalacija, ispitivanja protupanične rasvijete i protupožarnih tipkala, Ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara - vatrodojava, hidrantska mreža, sprinkler, FM 200, plinodojava Zaštita okoliša: Mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zraku iz stacioniranih izvora, mjerenja buke i zvučne izolacije, Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.

Usluge poslova zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša. Sređivanje atestne dokumentacije za dobivanje minimalnih tehničkih uvijeta.

Usluge poslova zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša. Sređivanje atestne dokumentacije za dobivanje minimalnih tehničkih uvijeta.

Teme