Ulaz za korisnike
INSPEKT d.o.o.
Tvrtka

INSPEKT d.o.o.

Tehnika okoliša (sanacija tla, sanacija voda) • Radovi na zaštiti okoliša, Kontrola kakvoće i količine materijala, Projektiranje protupožarnih sustava

Znakovi sigurnosti, Zaštita okoliša za poduzeća, Stručnjaci za zaštitu od požara, Protupožarna zaštita, projektiranje i konstruiranje, Mjerenje emisije i imisije, Mjerenje buke i zvučne izolacije građevina, Mjerenje buke, Konzalting za zaštitu od požara, Kontrola kvalitete, Ispitivanje primjene zakona o sigurnosti na radu, Ispitivanje detektora požara i vatrodojavnih sustava, Inženjering za zaštitu na radu, Inženjering za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju, Čišćenje sustava za ventilaciju i prozračivanje, Čišćenje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja, Čišćenje klimatizacijskih i ventilacijskih sustava Čišćenje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja, Analitika okoliša, Ispitivanje kontrole kvalitete

Teme