Ulaz za korisnike
Katastar Korčula
Tvrtka

Katastar Korčula

Broj katastarske čestice, broj posjedovnog lista, katastarski plan, parcelacija zamljišta, Katastarski ured Korčula

Katastarski ured Gospić, Odjel za katastar nekretnina: Korčula

Dnevno radno vrijeme:
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama:
svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati

Šetalište Frana Kršinića 50
20260 Korčula
Tel: (020) 711 255
Fax: (020) 711 255

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.

Teme