Ulaz za korisnike
LEPEN d.o.o.
Tvrtka

LEPEN d.o.o.

Rezanje i bušenje armiranog betona, brušenje betonskih plafona i zidova Usluge rezanja, kao i bušenja armiranog betona, cigle, siporeksa, kamena, kao i ostalih vrsta materijala. Usluge rezanja diletacija, kao i raznih fuga (ovisno o potrebi), vrata, prozora, te ostalih otvora. Brušenje betonskih plafona i zidova (priprema za gletanje) i usluge gletanja betona

Tvrtka LEPEN d.o.o.

obavlja usluge rezanja, kao i bušenja armiranog betona, cigle, siporeksa, kamena, kao i ostalih vrsta materijala. Usluge rezanja diletacija, kao i raznih fuga (ovisno o potrebi), vrata, prozora, te ostalih otvora. Također tvrtka LEPEN d.o.o. vrši brušenje betonskih plafona i zidova (priprema za gletanje) i usluge gletanja betona.

Radovi se izvode kontrolirano, bez stvaranja prašine i vibracija zahvaljujući korištenju najsuvremenije tehnologije. Izrada otvora i prodora vrši se dijamantnom tehnikom baziranoj na vodenom hlađenju.

Rezanje i bušenje armiranog betona, brušenje betonskih plafona i zidova Usluge rezanja, kao i bušenja armiranog betona, cigle, siporeksa, kamena, kao i ostalih vrsta materijala. Usluge rezanja diletacija, kao i raznih fuga (ovisno o potrebi), vrata, prozora, te ostalih otvora. Brušenje betonskih plafona i zidova (priprema za gletanje) i usluge gletanja betona

Rezanje i bušenje armiranog betona, brušenje betonskih plafona i zidova Usluge rezanja, kao i bušenja armiranog betona, cigle, siporeksa, kamena, kao i ostalih vrsta materijala. Usluge rezanja diletacija, kao i raznih fuga (ovisno o potrebi), vrata, prozora, te ostalih otvora. Brušenje betonskih plafona i zidova (priprema za gletanje) i usluge gletanja betona

Teme