Ulaz za korisnike
OCINJE MARKET d.o.o.
Tvrtka

OCINJE MARKET d.o.o.

Radovi na zaštiti od korozije na čeličnim i aluminijskim konstrukcijama, Fasader • Žbukanje i štukanje • Termoizolacijski sistemi, Žbuke, Hidroizolacijski materijali • Hidroizolacije • Hidroizolacija • Hidro izolacija, Termoizolacijski materijali • Termoizolacija • Toplinska izolacija, Zaštita premazivanjem, Građevinska biologija, Hidroizolacijski radovi, Toplinsko izolacijske fasade, Izolacijski materijali u niskogradnji, Sanacijski radovi • Sanacija građevina u visokogradnji, Boje za drvo, Boje za vanjske zidove • Boje za fasade, Lakovi, Boje za beton, Osnovna zaštita zida, Omotači fasada , Premazi , Izolacija balkona , Zaštita podnih obloga • Premazi, Mort za žbukanje , Premazi za zaštitu od korozije , Izolacija krova • Brtvljenje krova, Fasaderi • Fasaderski radovi • Radovi na žbukanju i štukanju • Termoizolacijski sistemi

Hidroizolacijsko-dekorativni premazi za vanjske i unutarnje zidove, Hidroizolacijski premazi za ravne krovove, Hidroizolacijski premazi za kose krovove, Hidroizolacijski premazi za balkone, Hidroizolacijski materijali, Hidroizolacijski bezbojni premaz za pločničke površine i zidove, Hidroizolacijski bezbojni premaz, Hidroizolacijska žbuka, Fasadne obloge, Fasaderski radovi, Dekorativni premaz za vanjske zidove, Bezbojni lak za zaštitu drvenih podova i stepenica u unutrašnjim prostorima, Bezbojni lak za unutarnje i vanjske radove na drvu, Antikorozivi, Akrilna boja za krovove, Akrilna aluminij boja za krovove i krovne površine, Premazi za krovove, Premazi i impregnirajuća sredstva protiv pisanja grafiti-a, Polutekući vodonepropusni proizvod za krovove, krovne površine i terase, Polutekući hidroizolacijski proizvod za kvovove, krovne površine, Završni radovi u građevinarstvu, Završni premaz za zaštitu metalnih površina, Zavrsni lak premaz za unutrašnje i vanjske radove, Zaštitni premazi protiv kondenziranja, Zaštitni premazi ( preventivni ) za spomenike i fasade, Zaštitne boje i premazi, Zaštita betona, Zaštićivanje od erozije premazima, Vodorazrjedivi bijeli lak za unutarnje i vanjske radove na drvu, Vodorazrjedivi antikorozijski premaz, Vodonepropusni premazi, Vodonepropusna (hidrostopska) obrada fasada, Viskozni odstranjivač stare boje i lakova sa drva i ostalih površina, Poliuretanski bezbojni lak za unutarnje i vanjske podove, Podni premazi, Odvlaživanje zgrada, Obnova podova i stropova, Obloge za industrijske podove, Oblaganje i sanacija podova epoksidom, Neslijegajuća boja za prometnice, Materijali za premazivanje podova, Materijali za impregniranje površina, za građevinarstvo, Materijali za brtvljenje bazena za plivanje, Krovovi za terase, Krovovi, Krovni izolacijski sustavi, Krovne boje, boje za betonske crjepove, Krovna boja na bazi otapala, Izolacijski pokrovi, Izolacijski građevni materijali, Izolacijska žbuka, izolacijski mort, Izolacije kosih krovova, Impregniranje kamenih podova, Impregniranje fasada, Hidrolzolacijski premazi za podrume, Hidroizoliranje zgrada, Hidroizoliranje terasa i balkona, Hidroizoliranje podruma, Hidroizoliranje krovova, Hidroizoliranje, Unutarnje izolacije, Trenutni hidroizolacijski premaz, Trajno elastična vodonepropusna fugirna pasta za popunjavanje pukotina, spojeva, Sredstva za desalinizaciju zidova, Satenasto sjajni premaz za unutrašnje i vanjske radove na drvu, Sanacija stambenih i poslovnih zgrada, Sanacija hidroizolacije zgrada, Sanacija fasada, Razgrađivač hrđe, Protukorozijski adhezivni premaz, Protukorozijska lak boja za unutarnju i vanjsku primjenu, Pribor za ravne krovove, Premazi za zaštitu od sunca, Premazi za zaštitu od plijesni, Premazi za zaštitu od atmosferilija

Teme