Ulaz za korisnike
Ratkaj  projekt d.o.o.
Tvrtka

Ratkaj projekt d.o.o.

Etažiranje nekretnina, etažiranje poslovnih prostora, etažiranje objekta, Cijene građevinskih radova (troškovnik), nadzor, arhitekti, etažiranje, arhitektura i projektiranje, energetsko certificiranje, izrada troškovnika, graditeljski troškovnici, projektiranje građevina,

Izrada projektne dokumentacije za  sve  vrste  stambenih i poslovnih  zgrada, stručni i projektantski nadzor nad građenjem , usluge koordinatora  zaštite  na  radu ,  ovlašteno certificiranje i energetski pregledi  zgrada   te stručno savjetovanje od samog početka gradnje pa sve do tehničkog pregleda zgrade.

Kvaliteta usluge i visoka stručnost temelji se na kontinuiranom  20-godišnjem radu na  mjestu  odgovornog projektanta na izradi    arhitektonskih projekata te   projekata vodovoda i kanalizacije, elaborata zaštite na radu i zaštite od požara,elaborata etažiranja, projekata energetske učinkovitosti zgrada , elaborata toplinske zaštite i zaštite od buke  te    troškovnika radova.  

Iskustvo u projektiranju ostvareno je u kontinuiranoj suradnji sa vanjskim suradnicima -specijalistima za svako posebno područje izrade projekata kao i vrlo široki spektar realiziranih poslovnih zgrada specifičnih namjena i  tehnoloških procesa  na kojima sam kao odgovorni projektant mogao steći potrebno iskustvo i stručnost  što je vidljivo iz priložene referentne liste te kataloga projektiranih    zgrada.

Izrada svih vrsta arhitektonskih projekata, projekti energetske učinkovitosti, energetski certifikati i pregledi, stručni nadzor, troškovnici, elaborati zaštite na radu, elaborati etažiranja

Elaborati, Certifikati, Troškovnici, Elaborati etažiranja

Teme