Ulaz za korisnike
RIJEČKI AKUSTIČKI INŽINJERING
Tvrtka

RIJEČKI AKUSTIČKI INŽINJERING

Akustika • Akustičar, Drvene ploče • Panel ploče, Unutarnji zidovi, Protuvatrena vrata, Zaštitna sredstva i oprema za zaštitu na radu, HTZ oprema, Protuvatrena vrata, Stolar • Stolarski radovi, Prozori , Izolacija podova , Zaštita od vibracija i potresa

Zvučno izolirna vrata, Zvučno izolirani prozori, Zvučno izolirane kabine, Zvučna izolacija podova (radovi), Zaštita od komunalne buke, Vrata, Upojnici zvuka, Toplinska izolacija podova, Stolarija, Stambena akustika, Specijalni prigušivači buke, Rezonatori, Rezonantni prigušivači buke, Redukcija industrijske buke, Redukcija buke u brodogradnji, Reaktivno-rezonantni prigušivači buke, Reaktivno-apsorpcioni prigušivači buke, Reaktivni prigušivači buke, Prozori, Protupožarna vrata, Protupožarna bravarija, Prostorna akustika, Proizvodnja akustičke opreme, Prigušivači buke, Panelne kabine, Paneli, Membranski rezonatorski paneli, Membranski paneli, Kabine za redukciju buke, Izrada akustičke opreme, Građevna stolarija, Građevinska stolarija, Dispečerske kabine, Difuzori, Cestovne kabine, Cestovne barijere, Carinske kabine, Bravarija, Audiološke kabine, Apsorpcioni prigušivači buke, Antivibracijski elementi, Akustični paneli, Akustički zidovi, Akustički projekti, Akustički paneli, Akustički montažni radovi, Akustički laboratorij, Akustički inžinjering, Akustički absorberi, Akustičke konzultacije i savjeti, Akustičke barijere, Absorberi zvuka

Teme