Ulaz za korisnike
Sitolor d.o.o.
Tvrtka

Sitolor d.o.o.

WATERJETTING - Proces primjene visokotlačnog vodenog mlaza u cilju pripreme AB površina i ČE površina. Upotreba vode visokog tlaka kao alata za čisti okoliš prema međunarodnom standardu za pripremu AB i čE površina. SANACIJA AB KONSTRUKCIJA - Sanacija AB površina, uz prethodnu hidrodinamičnu pripremu, čišćenje korodirane armature od korozije i zaštita, te reprofiliranje oštećenja visokokvalitetnim reparaturnim mortovima i sanacijskim materijalima. Zaštita AB površina zaštitno-ukrasnim premazima otpornim na atmosferske i kemijske utjecaje, te utjecaje okoline. ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA ČE KONSTRUKCIJA - Priprema ČE površina hidrodinamičkim, strojnim postupkom ili postupkom pjeskarenja prema međunarodnim standardima za pripremu ČE površina. Zaštita pripremljene ČE površine dvokomponentnim i trokomponentnim visoko kvalitetnim zaštitnim sustavima za primjenu u svim tipovima eksploatacije. METALIZACIJA ČE POVRŠINA - Zaštita metalnih površina slojem visokokvalitetnih i obogaćenih metala (Ni-Al, Ni-Cr, Al, Zn,Mo ...) pomoću uređaja za metalizaciju na principu "wire flame-sprej". Dugotrajan oblik zaštite metalnih površina po principu duplex sistema. HIDROIZOLACIJA - Sanacija svih građevina od utjecaja kapilarne vlage i prodora vode kroz zidove hidroizolacijskim višekomponentnim materijalima nove generacije. Hidroizolacija ravnih i kosih krovova hidroizolacijskim visokofleksibilnim polimer-bitumenskim trakama i termoplastičnim hidroizolacijskim trakama. SANACIJA I ZAŠTITA FASADNIH POVRŠINA - Sanacija i izvođenje zaštite svih tipova fasadnih sustava sredstvima za zaštitu protiv djelovanja atmosferskih utjecaja i utjecaja lužina i kiselina, vodoodbojnim ili difuznim sustavima. PODNI SUSTAVI - Izvođenje podnih sustava na bazi epoksidnih materijala i samo-razljevajućih masa namjenjenih za upotrebu u industrijskim uvjetima sa visokim zahtjevima opterećenja, otpornosti na habanje, te otpornosti na kiseline i lužine. INJEKTIRANJE PUKOTINA U AB KONSTRUKCIJI - Ispitivanje pukotina te definiranje vrste, uzroka, veličine, stanja i pristupačnosti pukotine na AB konstrukcijama. Injektiranje pukotina masama za zapunjavanje i epoksidno ljepljenje pukotina pomoću klipnih i membranskih pumpi za injektiranje. TOPLINSKA IZOLACIJA - Toplinska izolacija krovnih i fasadnih površina građevinskih objekata, biološko neškodljivim izolacijskim materijalima i odlikom vodoodbojnosti, vatrootpornosti i paropropusnosti.

WATERJETTING - Proces primjene visokotlačnog vodenog mlaza u cilju pripreme AB površina i ČE površina. Upotreba vode visokog tlaka kao alata za čisti okoliš prema međunarodnom standardu za pripremu AB i čE površina. SANACIJA AB KONSTRUKCIJA - Sanacija AB površina, uz prethodnu hidrodinamičnu pripremu, čišćenje korodirane armature od korozije i zaštita, te reprofiliranje oštećenja visokokvalitetnim reparaturnim mortovima i sanacijskim materijalima. Zaštita AB površina zaštitno-ukrasnim premazima otpornim na atmosferske i kemijske utjecaje, te utjecaje okoline. ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA ČE KONSTRUKCIJA - Priprema ČE površina hidrodinamičkim, strojnim postupkom ili postupkom pjeskarenja prema međunarodnim standardima za pripremu ČE površina. Zaštita pripremljene ČE površine dvokomponentnim i trokomponentnim visoko kvalitetnim zaštitnim sustavima za primjenu u svim tipovima eksploatacije. METALIZACIJA ČE POVRŠINA - Zaštita metalnih površina slojem visokokvalitetnih i obogaćenih metala (Ni-Al, Ni-Cr, Al, Zn,Mo ...) pomoću uređaja za metalizaciju na principu "wire flame-sprej". Dugotrajan oblik zaštite metalnih površina po principu duplex sistema. HIDROIZOLACIJA - Sanacija svih građevina od utjecaja kapilarne vlage i prodora vode kroz zidove hidroizolacijskim višekomponentnim materijalima nove generacije. Hidroizolacija ravnih i kosih krovova hidroizolacijskim visokofleksibilnim polimer-bitumenskim trakama i termoplastičnim hidroizolacijskim trakama. SANACIJA I ZAŠTITA FASADNIH POVRŠINA - Sanacija i izvođenje zaštite svih tipova fasadnih sustava sredstvima za zaštitu protiv djelovanja atmosferskih utjecaja i utjecaja lužina i kiselina, vodoodbojnim ili difuznim sustavima. PODNI SUSTAVI - Izvođenje podnih sustava na bazi epoksidnih materijala i samo-razljevajućih masa namjenjenih za upotrebu u industrijskim uvjetima sa visokim zahtjevima opterećenja, otpornosti na habanje, te otpornosti na kiseline i lužine. INJEKTIRANJE PUKOTINA U AB KONSTRUKCIJI - Ispitivanje pukotina te definiranje vrste, uzroka, veličine, stanja i pristupačnosti pukotine na AB konstrukcijama. Injektiranje pukotina masama za zapunjavanje i epoksidno ljepljenje pukotina pomoću klipnih i membranskih pumpi za injektiranje. TOPLINSKA IZOLACIJA - Toplinska izolacija krovnih i fasadnih površina građevinskih objekata, biološko neškodljivim izolacijskim materijalima i odlikom vodoodbojnosti, vatrootpornosti i paropropusnosti.

Teme