Ulaz za korisnike
Strojopromet - Zagreb d.o.o.
Tvrtka

Strojopromet - Zagreb d.o.o.

Čelični cijevni profili, Rasklopni uređaji s osiguračima, Radijalni klizni ležajevi, hidrodinamički, Quarto limovi, od nehrđajućeg čelika, Proizvodi od " TEFLON® " - a, Profilirani limovi, valoviti limovi, Profilirani aluminijski limovi, za krovove i zidove, Profili od nehrđajućeg ( inox ) čelika, zavareni, Profili od nehrđajućeg ( inox ) čelika, nehrđajući, Profili od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Profili od čeličnih traka, Profili i šipke od mesinga, Prirubni ležajevi za visoke temperature ležajeva, Pribor za zavarivanje, Pribor za valjkaste ležajeve, Prešani limovi, Poluproizvodi od mesinga, Poluproizvodi od čelika, Poluproizvodi od bronce, Poluproizvodi od bakar-telurija, Poluproizvodi od bakar-berilija, Poliamidi, Poliamid, Pokrivni limovi, Pobakrena žica, Ploče i fini limovi, Perforirani limovi, reljefni, Perforirani limovi za oblaganje zidova, stropova, balkona, i stubišta, Perforirani limovi, Osigurači, ulošci osigurača, patrone osigurača, Osigurači za uređaje, Osigurači i podnošci osigurača, Opružni čelik, Oplate od čeličnog lima, Olovni limovi, Olovna bronca, Oklopljeni ležajevi, Niskotlačni kompresori, Nikl i legure od nikla, Nehrđajući čelik, inox, Nehrđajuća čelična žica, Limovi, toplo valjani, Limovi, pocinčani, Limovi, nehrđajući, Limovi, lakirani, Limovi, korugirani (valoviti), Limovi, hladno valjani, Limovi, apkantiranii, Limovi za savijanje, od aluminija, Limovi za cijevi, Limovi presvučeni plastikom, Limovi od titana i legura titana, Limovi od nikla i legura nikla, Limovi od nehrđajućeg čelika, polirani do visokog sjaja, Limovi od nehrđajućeg čelika, mramorizirani, Limovi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, polirani, isčetkani, obloženi folijom, Limovi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Limovi i trake od njemačkog srebra ( nikleno srebro ) (Ag, Cu, ZN, Ni legura), Limovi i trake od mesinga, Limovi i trake od bronce, Limeni i čelični dijelovi, Ležajevi za vodene pumpe, Ležajevi za kućišta ventilatora, Ležajevi s prirubnicama, Ležajevi, Legure nikl-bakar, Legure bakar - krom - cirkon, Legure bakar - kobalt - berilij, Lakirani aluminijski limovi i trake, Kuglični ležajevi, plastični, Kuglični ležajevi, keramički, Kuglični ležajevi za specijalne namjene, Kuglični ležajevi za rad na suho, Kuglični ležajevi otporni na kiseline i koroziju, Kuglični ležajevi, Kućni ormarići za osigurače, Kućišta za elektroindustriju, Križni valjkasti ležajevi, Kotrljajući ležajevi za alatne strojeve, Kotrljajući ležajevi, Kotlovski limovi, Kotlovske cijevi, Kositar, Konusno - valjkasti ležajevi, Konektorske utičnice, Kompresori za zrak, Kompleti ležajeva za kotače, Klizni ležajevi, višestrani, Čelik za hladnu obradu, Čelični profili, specijalni profili, Čelični limovi, za opruge, Čelični limovi, vruće pocinčani (premazani bojom), Čelični limovi, u kolutima, Čelični limovi, otporni na habanje, Čelični limovi, neprobojni, Čelični limovi i ploče, Čelični cijevni profili, perforirani, Zidne kanalice za instaliranje ožičenja, Zglobni ležajevi, Zaštitne sklopke za motore, Wolfram bakar, Visokotemperaturni ležajevi, Vijčani kompresori, Vijčane zakovice, Veliki kotrljajući ležajevi, Varilice za zavarivanje žice, Varilice za zavarivanje cijevi od nehrđajućeg čelika, Varilice za zavarivanje betonskog željeza, Valjkasti ležajevi, podijeljeni, Valjkasti ležajevi, cilindrični, Valjkasti ležajevi, Uvodnice za elektrotehniku, Utikači, zaštićeni, Utičnice, natičnice, Unutrašnji prstenovi za kotrljajuće ležajeve, Učinske zaštitne sklopke, Trapezni limovi, Toroidni valjkasti ležajevi (s podesivim nagibom), Tombak limovi, trake i šipke, Tlačni ležajevi, za brodove, Termičke sklopke, Tehnologija zavarivanja i rezanja, Šipke od tvrdih metala, Šipke od titana i legura titana, Šipke od lakih metala, Šipkasti čelik (okruglo, kvadratno, heksagonalno željezo), Sustavi za postavljanje instalacija Instalacijski sustavi, za pitku vodu, Sustavi instalacijskih kanala, Strojevi za točkasto zavarivanje, Strojevi i uređaji za zavarivanje, Sredstva za zavarivanje (flaksovi), Sklopke elektroinstalacijske, Sklopke, Silicij-karbid, Silicij, Samopodmazivi ležajevi, Rotacioni kompresori, Rezervni dijelovi za kompresore, Rebraste armaturne šipke, Razdjelnici i oprema za ugradnju, Navojni krajevi, šipke i komadi, Čelične ploče, Čelične grede, čelični zidovi, Čelične cijevi, toplinski i kiselootporne, Čelične cijevi, šavne (zavarene), Čelične cijevi, od mekanog čelika, Čelične cijevi, bešavne, Čelične cijevi za strojogradnju, Čelične cijevi, Čelična žica za opruge, nehrđajuća, Čelična žica, Čelična vuna i špena, Čelična crijeva, Cinkovi limovi, trake i šipke, Cink, Cijevne čelične spojnice (nipli), Cijevi, valjane, Cijevi, od alatnog čelika, Cijevi, fleksibilne, Cijevi, bešavne, Cijevi s prirubnicom, Cijevi s otvorenim šavom, Bakrena žica, Bakar za erodiranje, Bakar, Automatski prekidači, učinske sklopke, Armature od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Aluminijski profili za gradnju stropova, Aluminijski profili, Aluminijski limovi, eloksirani, Aluminijski limovi i trake, Aluminijske šipke, Aluminijske cijevi, zavarene, Aluminijske cijevi, ekstrudirane i vučene, Aluminijske cijevi, bešavne, ekstrudirane i vučene, Aluminijske cijevi, Aluminij-cink limovi, Alatni čelik od specijalnih legura, Alatni čelik, Alati za rezbarenje, Alati za cijevi, Aksijalni užljebljeni kuglični ležajevi, Aksijalni ležajevi, Aksijalni kuglični ležajevi, Čelične trake, Brusni alati, Brončane šipke, Brončane cijevi, Brodski limovi, Bor-karbid, Bakreno niklene cijevi, Bakreni profili, Bakrene ploče, Bakrene komponente, Bakrene cijevi, bešavne, Bakrene cijevi, Cijevi otporne na trošenje, Cijevi od teflona ( PTFE ), za grijanje, Cijevi od teflona ( PTFE ), Cijevi od njemačkog srebra ( nikleno srebro ) (Ag, Cu, ZN, Ni legura), Cijevi od nikla, Cijevi od nikl titana, Cijevi od nehrđajućeg čelika, za farmaceutsku industriju, Cijevi od nehrđajućeg čelika, polirane do visokog sjaja, Cijevi od nehrđajućeg čelika, brušene, Cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, nehrđajuće, Cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, elektropolirane, Cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, bešavne, Cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čeličnog lima, Cijevi od mesinga, Cijevi od lijevanog željeza, Cijevi od legura titana, Cijevi od legura nikla, Cijevi od lakih metala, bešavne, Cijevi od lakih metala, Najkvalitetniji limovi, elektrolitički kromirani (ECCS) limovi, Najkvalitetniji limovi, Moment ležajevi, torzijski ležajevi, Minijaturni ležajevi, Mikro sklopke, mikro prekidači, Mesing, Martenzitni čelik, nehrđajući, Mangan čelik, Mali kompresori, Magnetski prekidači, Linearni zračni ležajevi, Linearni ležajevi, Limovi, za osigurače, Limovi, za forme za štancanje, Limovi, trake i šipke, od bakra, Limovi, trake i šipke od bakra, Žičani kotrljajući ležajevi, Žičane šipke, Klizni ležajevi, samoodržavajući, Klizni ležajevi od plastike, Klizni ležajevi od kompaundiranih materijala, Klizni ležajevi, Klipni kompresori, mali (do 15 bara i do 60m3/h), Karbid, Kapice za vijke, prsteni s navojem, adapterske uvodnice, Kalcijev karbid, Ispitni limovi, Instalacijski releji, Instalacijski kanali, Instalacijski kabeli, Industrijski dijelovi napravljeni od plastike, Igličasti ležajevi, Hladno vučeni čelik, Hidraulički odbojnici, Grebenaste sklopke, Fitinzi, za cijevi, Fitinzi, od čelika, Ferosilicij, Elektrovodovi, Elektromotori, Elektrolitički pocinčani limovi, Elektroizolacijske trake, Elektrode za zavarivanje, Električne instalacije za industriju, Desinirani limovi, od aluminijskih legura, Četvrtaste matice, od nehrđajućeg čelika, Čelik, vruće pocinčani, Čelik, otporan na habanje, Čelik za toplu obradu, Čelik za opruge, nehrđajući, Čelik za nitriranje. OBOJENI METALI — aluminijski limovi — aluminijski rebrasti limovi — aluminijski perforirani limovi — aluminijski istegnuti limovi — aluminijske trake — aluminijske folije — aluminijske šipke okrugle — aluminijske šipke šesterokutne — aluminijske šipke kvadratne — aluminijske šipke plosnate — aluminijski L profili — aluminijski U profili — aluminijski T profili — aluminijski profili razni — aluminijske cijevi okrugle — aluminijske cijevi kvadratne — aluminijske cijevi pravokutne — bakreni limovi — bakreni limovi perforirani — bakrene trake — bakrene šipke okrugle — bakrene šipke plosnate — bakrene šipke kvadratne — bakrene žice — bakrene pletenice — bakrene cijevi — bakrene cijevi plastificirane — bakrene anode — mesing limovi — mesing limovi perforirani — mesing limovi istegnuti — mesing trake — mesing šipke okrugle — mesing cijevi debelostijene puškice — mesing šipke šesterokutne — mesing šipke šesterokutne puškice — mesing šipke plosnate — mesing šipke ukrasne — mesing šipke kvadratne — mesing L profili — mesing U profili — mesing T profili — mesing cijevi okrugle — mesing cijevi kvadratne — mesing cijevi pravokutne — mesing cijevi ukrasne — mesing žica — mesing pletiva (sita) — pocinčani limovi — pocinčani perforirani limovi — pocinčane trake — trake za uzemljenje — cinkotit limovi — cinkotit trake — olovne trake — kositrene šipke okrugle — kositrene šipke šesterokutne — kositrene šipke kvadratne — kositrene šipke plosnate — kositrene cijevi puškice — crveni lijev šipke okrugle — crveni lijev šipke šesterokutne — crveni lijev šipke kvadratne — crveni lijev šipke plosnate — crveni lijev cijevi puškice — olovno kositrene šipke okrugle — olovno kositrene šipke šesterokutne — olovno kositrene šipke kvadratne — olovno kositrene šipke plosnate — olovno kositrene cijevi puškice — perna bronca limovi – brončani limovi — aluminijsko niklane šipke okrugle — aluminijsko niklane šipke šesterokutne — aluminijsko niklane šipke kvadratne — aluminijsko niklane šipke plosnate — aluminijsko niklane cijevi puškice NEHRĐAJUĆI ČELICI Inox limovi — inox rebrasti limovi — inox perforirani limovi — inox dekor limovi — inox lim Inox šipke — inox šipke okrugle — inox šipke šesterokutne — inox šipke kvadratne — inox šipke plosnate Inox profili — inox L profili — inox U profili — inox T profili Inox cijevi — inox cijevi šavne — inox cijevi debelostijene — inox cijevi bešavne — inox cijevi pravokutne — inox cijevi kvadratne Inox cijevni pribor — inox koljena šavna — inox T komadi šavni — koncentrične redukcije šavne — inox obrubi — inox čepovi Inox spojnice — inox spojnice s unutarnjim navojem — inox spojnice s unutarnjim reduciranim navojem — inox polu spojnice — inox spojnice sa vanjskim navojem za zavarivanje — inox spojnice sa vanjskim navojem — inox spojnice sa duplim vanjskim navojem — inox spojnice sa reduciranim vanjskim navojem — inox spojnice sa dvostrukim vanjskim navojem Inox prirubnice — inox ravne prirubnice — inox prirubnice sa grlom — inox slobodne prirubnice — inox slijepe prirubnice CRNA METALURGIJA — crna metalurgija limovi (hladno valjani) — crna metalurgija limovi (toplo valjani (konstrukcioni)) — crna metalurgija limovi (otporni na habanje) — crna metalurgija limovi (za povišenu temperaturu) — crna metalurgija limovi (za termičku obradu) — crna metalurgija šipke okrugle valjane – kovane (konstrukcione) — crna metalurgija šipke okrugle valjane – kovane (za cementaciju) — crna metalurgija šipke okrugle valjane – kovane (za poboljšanje) — crna metalurgija šipke okrugle valjane – kovane (poboljšane) — crna metalurgija šipke okrugle hladno vučene – ljuštene (konstrukcione) — crna metalurgija šipke okrugle hladno vučene – ljuštene (za automate) — crna metalurgija šipke okrugle hladno vučene – ljuštene (za cementaciju) — crna metalurgija šipke okrugle hladno vučene – ljuštene (za poboljšanje) — crna metalurgija šipke okrugle hladno vučene – ljuštene (opružni) — crna metalurgija šipke šesterokutne hladno vučene — crna metalurgija šipke kvadratne vučene – valjane (toplo valjane) — crna metalurgija šipke kvadratne vučene – valjane (hladno vučene) — crna metalurgija klinovi — crna metalurgija alatni čelici okrugli — crna metalurgija alatni čelici plosnati — crna metalurgija sivi lijev okrugli — crna metalurgija cijevi precizne bešavne okrugle — crna metalurgija cijevi bešavne debelostijene okrugle — crna metalurgija cijevi šavne okrugle — crna metalurgija cijevi šavne pravokutne — crna metalurgija cijevi šavne kvadratne — crna metalurgija - Limovi — Limovi hladno valjani HV — Limovi toplo valjani konstrukcioni TV — Limovi otporni na habanje — Limovi za povišenu temperaturu — Limovi za termičku obradu - Šipke — šipke okrugle valjane – kovane —–(konstrukcione, za cementiranje, za poboljšanje, poboljšane) — šipke okrugle hladno vučene – ljuštene —–(konstrukcione, za automate, za cementiranje, za poboljšanje, opružne) — šipke šesterokutne hladno vučene — šipke kvadratne vučene – valjane —–(toplo vučene, hladno vučene) — šipke vučene valjane —–(pregled dimenzija po kvalitetama) — klinovi pravokutni - Alatni čelici — alatni čelici okrugli — alatni čelici plosnati - Sivi lijev — sivi lijev okrugli - Cijevi — cijevi okrugle precizne bešavne — cijevi okrugle bešavne debelostijene — cijevi šavne okrugle — cijevi šavne pravokutne — cijevi šavne kvadratne — cijevi pocinčane okrugle - Cijevni pribor i profili — građevinski ZP profili — profili kutni jednakokraki — profili kutni raznokokraki — profili UNP — profili INP — profili IPE — profili HEA — profili HEM — profili HEB — cijevni lukovi — koncentrični reduciri - Elementi iz kovanog željeza — tučeni profili — cievi sa tučenim bridovima — dekorativne kugle — rozete i pločice — šarniri — kvake i rozete — štitnik brave — umetci — kovane kugle — kovani listovi — cvijet štancani, lijevani, kovani — listovi kovani, ljevani, štancani — provrt — stup kovani — rozete ljevane — vrhovi kovani, ljevani — rukohvat završeci — brave — štap kovani — torzije, pleteni štapovi — obujmice — kovani elementi — paneli - Industrijska plastika - POLIAMID 6 (PA 6) - POLIAMID 6 MO (PA6 MO) - POLIAMID 6.6 (PA 6.6) - POLIPROPILEN - POLIACETAL (POM C) - TEFLON (PTFE) - POLIETILEN OPREMA ZA ZAVARIVANJE ● UREĐAJI ZA RUČNO ELEKTROLUČNO ZAVARIVANJE OBLOŽENIM ELEKTRODAMA (REL) ● UREĐAJI ZA ELEKTROLUČNO ZAVARIVANJE U ZAŠTITI PLINOVA AR, CO2, I MJEŠAVINE (MIG / MAG) ● UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE U ZAŠTITI PLINA AR, NETALJIVOM ELEKTRODOM (TIG) ● UREĐAJI ZA AUTOMATSKO ZAVARIVANJE POD PRAŠKOM (EPP) OD 50A DO 1500 A ● UREĐAJI ZA REZANJE PLAZMA LUKOM (ZRAČNA PLAZMA) ● UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE I REZANJE ● UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE I REZANJE LASEROM RAZLIČITIH SNAGA ● UREĐAJI ZA PLAZMA ZAVARIVANJE ● POTROŠNI MATERIJAL ● AUTOMATI ZA REZANJ ● REZERVNI DIJELOVI ZA REL, MIG / MAG, TIG I PLAZMA UREĐAJE KAO I ZA AUTOMATE ZA REZANJE ● ČELIČNE BEŠAVNE BOCE OD 2 DO 40 LITARA OPREMA ZA ZAVARIVANJE – OBLOŽENE ELEKTRODE ● ZA ZAVARIVANJE NELEGIRANIH ČELIKA ● ZA ZAVARIVANJE NELEGIRANIH I NISKO LEGIRANIH ČELIKA ● ZA ZAVARIVANJE ČELIKA POSTOJANIH NA POVIŠENU TEMPERATURU ● ZA ZAVARIVANJE VISOKO LEGIRANIH ČELIKA ● ZA NAVARIVANJE ● ZA REZANJE I ŽLJEBLJENJE ZA ZAVARIVANJE SIVOG LIJEVA ● ZA ZAVARIVANJE OBOJENIH METALA ● ZA ZAVARIVANJE ALUMINIJA I ALU LEGURA OPREMA ZA ZAVARIVANJE – ŽICE ZA ZAVARIVANJE ● ŽICE ZA PLINSKO ZAVARIVANJE ● U ZAŠTITNOM PLINU CO2 – MAG POSTUPKOM ● U ZAŠTITNOM PLINU – MIG POSTUPKOM ● U ZAŠTITNOM PLINU – MIG POSTUPKOM ● U ZAŠTITNOM PLINU TIG POSTUKOM ● ŽICE ZA ZAVARIVANJE ALUMINIJA – TIG POSTUPKOM ● ŽICE ZA ZAVARIVANJE ALUMINIJA – MIG POSTUPKOM ● ŽICE ZA ZAVARIVANJE POD ZAŠTITOM PRAŠKA ● ŽICE ZA ZAVARIVANJE EPP POSTUPKOM ● PUNJENE ŽICE OPREMA ZA ZAVARIVANJE – OSTALO U ZAVARIVANJU ● WOLFRAM ELEKTRODE ZA TIG POSTUPAK ● PRAŠKOVI ZA ZAVARIVANJE I NAVARIVANJE ● ŽICE ZA TVRDO LEMLJENJE MESINGA ● BORAKS – ZA TVRDO LEMLJENJE MESINGA ● ŽICE ZA TVRDO LEMLJENJE: Cu, Ms, Prokrom ● PASTE I PRAŠAK ZA TVRDO LEMLJENJE ● ŽICE ZA MEKO LEMLJENJE – TINOL ● PASTA ZA LEMLJENJE – CINOL ● SPREJ I PASTA ZA ZAŠTITU PIŠTOLJA ● DEGUSSA: LEMOVI, TOPITELJI, LEMNE PASTE ZA LEMLJENJE U INSTALACIJI CIJEVI ● PASTA ZA ČIŠĆENJE ZAVARA ● PRIBOR ZA PLINSKO ZAVARIVANJE I REZANJE ● MASKE ZA ZAVARIVANJE I ZAŠTITNE NAOČALE ● ZAŠTITNA STAKLA – TAMNA I SVIJETLA Alati - ELEKTRIČNE I PNEUMATSKE BRUSILICE - SVRDLA - TOKARSKI NOŽEVI - GLODALA - NAREZNICE - UREZNICE - RAZVRTAČI - ZABUŠIVAČI - TURPIJE - RUČNE I STROJNE PILE - MJERNI ALATI - STEZNI ALATI - BRUSNI MATERIJALI - BRTVENI MATERIJALI - ALATI ZA MEHANIČARE, INSTALATERE I LIMARE 3M program — 3M “Bristle ” diskovi — 3M “Scotch – Brite” arci i role — 3M Lisnati kolutovi od brusnog platna na osovini i s rupom — 3M “Match & Finish” sistemi, prsteni i koluti širine 100mm — 3M “Scotch – Brite” lisnati kolutovi — 3M “Scotch – Brite čičak diskovi — 3M “Green Corps” zeleni diskovi — 3M proizvodi na osovini “Scotch – Brite” — 3M “Clean & Strip” plavi i ljubičasti diskovi — 3M brusne i polirne trake za sve vrste strojeva — 3M lamerni i fiber diskovi — 3M “Roloc” sistemi i proizvodi Ležajevi - ALATI ZA MONTAŽU I DEMONTAŽU LEŽAJEVA - MEHANIČKI ALATI - MATICA SA TLAČNIM VIJKOM - TERMIČKI ALATI - INDUKTIVNI PRIGRIJAČ - HIDRAULIČKI ALATI - AUTO LEŽAJEVI - VODENE PUMPE - ZATEZNE REMENICE - SEGER PRSTENI ZA OSOVINE I PROVRTE - BRTVE - KLINASTO REMENJE - MAZIVA ZA RAZLIČITE UVJETE RADA - LANCI - SPOJKE - ČAHURE I GLAVČINE - LANČANICI - REMENICE - NAPREDNI ALATI Vijčana roba i pričvrsna tehnika - SIDRENI VIJCI - ČELIČNE TIPLE - PVC TIPLE - VIJCI ZA LIM (inox A2-A4, pocinčani, željezo) DIN 7976, 7981, 7982 - METRIČNI VIJCI (inox A2-A4, pocinčani, željezo) DIN 933, 931, 912, 7991, 963, 975 - VIJCI ZA DRVO (inox A2, pocinčani, željezo) DIN 97, 571, IVER VIJCI - MATICE (inox A2-A4, pocinčani, željezo) DIN 934, 985, 1587 - ZAKOVICE (inox, bakar, aluminij, željezo) DIN 7337, 660, 661 - PODLOŠKE (inox A2-A4, pocinčani željezo) DIN 125, 127, 9021, 433, 6798 Elektromaterijal - ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIJAL ZA STAMBENE I SLIČNE OBJEKTE - ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIJAL ZA INDUSTRIJSKE OBJEKTE Kompresori i oprema - KLIPNI KOMPRESORI - VIJČANI KOMPRESORI - MEDICINSKI KOMPRESORI - rezervni dijelovi – kompresorske glave - tlačne sklopke - sigurnosni ventili i drugo Sistemi u graditeljstvu ALUMINIJSKI SISTEMI - ELVIAL Multilock sustavi - REYNOBOND KOMPOZITNI PANELI - SAPA TEKNOWINDOW

Osnovana 1989. g., tvrtka STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o. zasnivajući svoju djelatnost na trgovini svim vrstama metala izrasla je u vodeću trgovačku kuću toga tipa u Hrvatskoj. Nudeći impozantnu količinu raznovrsne robe, te kvalitetnom selekcijom materijala, u mogućnosti smo izaći u susret gotovo svim zahtjevima naših kupaca. Motivacija i inovativnost našeg menagmenta zajedno sa predanošću svih djelatnika osiguranje je da se svakom zahtjevu pristupi promptno i kvalitetno.

STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o. internacionalna je tvrtka koja svoja predstavništva ima u nekoliko zemalja jugoistočne europe. Od samog osnutka trudimo se biti dobar servis i partner našim kupcima.

Uz naš standardni program poluproizvoda od Aluminija, Bakra, Mesinga, Bronce, Cinka, Kositra, Nikla, Nehrđajućih, konstrukcijskih i alatnih čelika, industrijske plastike i ležajeva, nudimo Vam i program vijčane robe, elektromaterijala, dodatnih materijala za zavarivanje, alate (brusne, rezne), program kompresora i još mnogo toga. Kroz navedene ponude širokog asortimana roba želimo vam omogučiti da potrebe za raznovrsnim materijalima rješavate na jednom mjestu.

Remont servis i održavanje – ge.re.s - Generalni remont CNC i NC alatnih strojeva i obradivih centara - Generalni remont klasičnih alatnih i ostalih strojeva za potrebe industrije - Srednji popravci i servis strojeva - Rekonstrukcije i prerade strojeva po želji korisnika - Prerada klasičnih alatnih strojeva u CNC strojeve - Izrada aplikacija za CNC strojeve - Zamjena dotrajalih i zastarjelih upravljačih naprava - Povezivanje CNC strojeva u jednu PC radnu jedinicu - Prodaja strojeva odgovarajučih performansi po zahtjevu kupaca - Otkup starih i plasman novih strojeva - Ugradnja digitalnih i rotacionih mjernih sistema - Izrada alata i naprava i rezervnih dijelova za strojeve - Izrada pozicija po nacrtima kupca - Izrada tehnološke dokumentacije i projekata - Mjerenje geometrijske točnosti na svim alatnim strojevima - Stručno savjetovanje za modernizaciju proizvodnih pogona - Organizacija i reorganizacija proizvodnih pogona - Kompletno opremanje malih, srednjih i velikih industrijskih pogona - Prodaja standardne potrošne robe za strojarske sklopove - Nabava pribora i alata za alatne strojeve i proizvodne pogone

Čelični cijevni profili, Rasklopni uređaji s osiguračima, Radijalni klizni ležajevi, hidrodinamički, Quarto limovi, od nehrđajućeg čelika, Proizvodi od " TEFLON® " - a, Profilirani limovi, valoviti limovi, Profilirani aluminijski limovi, za krovove i zidove, Profili od nehrđajućeg ( inox ) čelika, zavareni, Profili od nehrđajućeg ( inox ) čelika, nehrđajući, Profili od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Profili od čeličnih traka, Profili i šipke od mesinga, Prirubni ležajevi za visoke temperature ležajeva, Pribor za zavarivanje, Pribor za valjkaste ležajeve, Prešani limovi, Poluproizvodi od mesinga, Poluproizvodi od čelika, Poluproizvodi od bronce, Poluproizvodi od bakar-telurija, Poluproizvodi od bakar-berilija, Poliamidi, Poliamid, Pokrivni limovi, Pobakrena žica, Ploče i fini limovi, Perforirani limovi, reljefni, Perforirani limovi za oblaganje zidova, stropova, balkona, i stubišta, Perforirani limovi, Osigurači, ulošci osigurača, patrone osigurača, Osigurači za uređaje, Osigurači i podnošci osigurača, Opružni čelik, Oplate od čeličnog lima, Olovni limovi, Olovna bronca, Oklopljeni ležajevi, Niskotlačni kompresori, Nikl i legure od nikla, Nehrđajući čelik, inox, Nehrđajuća čelična žica, Limovi, toplo valjani, Limovi, pocinčani, Limovi, nehrđajući, Limovi, lakirani, Limovi, korugirani (valoviti), Limovi, hladno valjani, Limovi, apkantiranii, Limovi za savijanje, od aluminija, Limovi za cijevi, Limovi presvučeni plastikom, Limovi od titana i legura titana, Limovi od nikla i legura nikla, Limovi od nehrđajućeg čelika, polirani do visokog sjaja, Limovi od nehrđajućeg čelika, mramorizirani, Limovi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, polirani, isčetkani, obloženi folijom, Limovi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Limovi i trake od njemačkog srebra ( nikleno srebro ) (Ag, Cu, ZN, Ni legura), Limovi i trake od mesinga, Limovi i trake od bronce, Limeni i čelični dijelovi, Ležajevi za vodene pumpe, Ležajevi za kućišta ventilatora, Ležajevi s prirubnicama, Ležajevi, Legure nikl-bakar, Legure bakar - krom - cirkon, Legure bakar - kobalt - berilij, Lakirani aluminijski limovi i trake, Kuglični ležajevi, plastični, Kuglični ležajevi, keramički, Kuglični ležajevi za specijalne namjene, Kuglični ležajevi za rad na suho, Kuglični ležajevi otporni na kiseline i koroziju, Kuglični ležajevi, Kućni ormarići za osigurače, Kućišta za elektroindustriju, Križni valjkasti ležajevi, Kotrljajući ležajevi za alatne strojeve, Kotrljajući ležajevi, Kotlovski limovi, Kotlovske cijevi, Kositar, Konusno - valjkasti ležajevi, Konektorske utičnice, Kompresori za zrak, Kompleti ležajeva za kotače, Klizni ležajevi, višestrani, Čelik za hladnu obradu, Čelični profili, specijalni profili, Čelični limovi, za opruge, Čelični limovi, vruće pocinčani (premazani bojom), Čelični limovi, u kolutima, Čelični limovi, otporni na habanje, Čelični limovi, neprobojni, Čelični limovi i ploče, Čelični cijevni profili, perforirani, Zidne kanalice za instaliranje ožičenja, Zglobni ležajevi, Zaštitne sklopke za motore, Wolfram bakar, Visokotemperaturni ležajevi, Vijčani kompresori, Vijčane zakovice, Veliki kotrljajući ležajevi, Varilice za zavarivanje žice, Varilice za zavarivanje cijevi od nehrđajućeg čelika, Varilice za zavarivanje betonskog željeza, Valjkasti ležajevi, podijeljeni, Valjkasti ležajevi, cilindrični, Valjkasti ležajevi, Uvodnice za elektrotehniku, Utikači, zaštićeni, Utičnice, natičnice, Unutrašnji prstenovi za kotrljajuće ležajeve, Učinske zaštitne sklopke, Trapezni limovi, Toroidni valjkasti ležajevi (s podesivim nagibom), Tombak limovi, trake i šipke, Tlačni ležajevi, za brodove, Termičke sklopke, Tehnologija zavarivanja i rezanja, Šipke od tvrdih metala, Šipke od titana i legura titana, Šipke od lakih metala, Šipkasti čelik (okruglo, kvadratno, heksagonalno željezo), Sustavi za postavljanje instalacija Instalacijski sustavi, za pitku vodu, Sustavi instalacijskih kanala, Strojevi za točkasto zavarivanje, Strojevi i uređaji za zavarivanje, Sredstva za zavarivanje (flaksovi), Sklopke elektroinstalacijske, Sklopke, Silicij-karbid, Silicij, Samopodmazivi ležajevi, Rotacioni kompresori, Rezervni dijelovi za kompresore, Rebraste armaturne šipke, Razdjelnici i oprema za ugradnju, Navojni krajevi, šipke i komadi, Čelične ploče, Čelične grede, čelični zidovi, Čelične cijevi, toplinski i kiselootporne, Čelične cijevi, šavne (zavarene), Čelične cijevi, od mekanog čelika, Čelične cijevi, bešavne, Čelične cijevi za strojogradnju, Čelične cijevi, Čelična žica za opruge, nehrđajuća, Čelična žica, Čelična vuna i špena, Čelična crijeva, Cinkovi limovi, trake i šipke, Cink, Cijevne čelične spojnice (nipli), Cijevi, valjane, Cijevi, od alatnog čelika, Cijevi, fleksibilne, Cijevi, bešavne, Cijevi s prirubnicom, Cijevi s otvorenim šavom, Bakrena žica, Bakar za erodiranje, Bakar, Automatski prekidači, učinske sklopke, Armature od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Aluminijski profili za gradnju stropova, Aluminijski profili, Aluminijski limovi, eloksirani, Aluminijski limovi i trake, Aluminijske šipke, Aluminijske cijevi, zavarene, Aluminijske cijevi, ekstrudirane i vučene, Aluminijske cijevi, bešavne, ekstrudirane i vučene, Aluminijske cijevi, Aluminij-cink limovi, Alatni čelik od specijalnih legura, Alatni čelik, Alati za rezbarenje, Alati za cijevi, Aksijalni užljebljeni kuglični ležajevi, Aksijalni ležajevi, Aksijalni kuglični ležajevi, Čelične trake, Brusni alati, Brončane šipke, Brončane cijevi, Brodski limovi, Bor-karbid, Bakreno niklene cijevi, Bakreni profili, Bakrene ploče, Bakrene komponente, Bakrene cijevi, bešavne, Bakrene cijevi, Cijevi otporne na trošenje, Cijevi od teflona ( PTFE ), za grijanje, Cijevi od teflona ( PTFE ), Cijevi od njemačkog srebra ( nikleno srebro ) (Ag, Cu, ZN, Ni legura), Cijevi od nikla, Cijevi od nikl titana, Cijevi od nehrđajućeg čelika, za farmaceutsku industriju, Cijevi od nehrđajućeg čelika, polirane do visokog sjaja, Cijevi od nehrđajućeg čelika, brušene, Cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, nehrđajuće, Cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, elektropolirane, Cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, bešavne, Cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Cijevi od nehrđajućeg ( inox ) čeličnog lima, Cijevi od mesinga, Cijevi od lijevanog željeza, Cijevi od legura titana, Cijevi od legura nikla, Cijevi od lakih metala, bešavne, Cijevi od lakih metala, Najkvalitetniji limovi, elektrolitički kromirani (ECCS) limovi, Najkvalitetniji limovi, Moment ležajevi, torzijski ležajevi, Minijaturni ležajevi, Mikro sklopke, mikro prekidači, Mesing, Martenzitni čelik, nehrđajući, Mangan čelik, Mali kompresori, Magnetski prekidači, Linearni zračni ležajevi, Linearni ležajevi, Limovi, za osigurače, Limovi, za forme za štancanje, Limovi, trake i šipke, od bakra, Limovi, trake i šipke od bakra, Žičani kotrljajući ležajevi, Žičane šipke, Klizni ležajevi, samoodržavajući, Klizni ležajevi od plastike, Klizni ležajevi od kompaundiranih materijala, Klizni ležajevi, Klipni kompresori, mali (do 15 bara i do 60m3/h), Karbid, Kapice za vijke, prsteni s navojem, adapterske uvodnice, Kalcijev karbid, Ispitni limovi, Instalacijski releji, Instalacijski kanali, Instalacijski kabeli, Industrijski dijelovi napravljeni od plastike, Igličasti ležajevi, Hladno vučeni čelik, Hidraulički odbojnici, Grebenaste sklopke, Fitinzi, za cijevi, Fitinzi, od čelika, Ferosilicij, Elektrovodovi, Elektromotori, Elektrolitički pocinčani limovi, Elektroizolacijske trake, Elektrode za zavarivanje, Električne instalacije za industriju, Desinirani limovi, od aluminijskih legura, Četvrtaste matice, od nehrđajućeg čelika, Čelik, vruće pocinčani, Čelik, otporan na habanje, Čelik za toplu obradu, Čelik za opruge, nehrđajući, Čelik za nitriranje. OBOJENI METALI — aluminijski limovi — aluminijski rebrasti limovi — aluminijski perforirani limovi — aluminijski istegnuti limovi — aluminijske trake — aluminijske folije — aluminijske šipke okrugle — aluminijske šipke šesterokutne — aluminijske šipke kvadratne — aluminijske šipke plosnate — aluminijski L profili — aluminijski U profili — aluminijski T profili — aluminijski profili razni — aluminijske cijevi okrugle — aluminijske cijevi kvadratne — aluminijske cijevi pravokutne — bakreni limovi — bakreni limovi perforirani — bakrene trake — bakrene šipke okrugle — bakrene šipke plosnate — bakrene šipke kvadratne — bakrene žice — bakrene pletenice — bakrene cijevi — bakrene cijevi plastificirane — bakrene anode — mesing limovi — mesing limovi perforirani — mesing limovi istegnuti — mesing trake — mesing šipke okrugle — mesing cijevi debelostijene puškice — mesing šipke šesterokutne — mesing šipke šesterokutne puškice — mesing šipke plosnate — mesing šipke ukrasne — mesing šipke kvadratne — mesing L profili — mesing U profili — mesing T profili — mesing cijevi okrugle — mesing cijevi kvadratne — mesing cijevi pravokutne — mesing cijevi ukrasne — mesing žica — mesing pletiva (sita) — pocinčani limovi — pocinčani perforirani limovi — pocinčane trake — trake za uzemljenje — cinkotit limovi — cinkotit trake — olovne trake — kositrene šipke okrugle — kositrene šipke šesterokutne — kositrene šipke kvadratne — kositrene šipke plosnate — kositrene cijevi puškice — crveni lijev šipke okrugle — crveni lijev šipke šesterokutne — crveni lijev šipke kvadratne — crveni lijev šipke plosnate — crveni lijev cijevi puškice — olovno kositrene šipke okrugle — olovno kositrene šipke šesterokutne — olovno kositrene šipke kvadratne — olovno kositrene šipke plosnate — olovno kositrene cijevi puškice — perna bronca limovi – brončani limovi — aluminijsko niklane šipke okrugle — aluminijsko niklane šipke šesterokutne — aluminijsko niklane šipke kvadratne — aluminijsko niklane šipke plosnate — aluminijsko niklane cijevi puškice NEHRĐAJUĆI ČELICI Inox limovi — inox rebrasti limovi — inox perforirani limovi — inox dekor limovi — inox lim Inox šipke — inox šipke okrugle — inox šipke šesterokutne — inox šipke kvadratne — inox šipke plosnate Inox profili — inox L profili — inox U profili — inox T profili Inox cijevi — inox cijevi šavne — inox cijevi debelostijene — inox cijevi bešavne — inox cijevi pravokutne — inox cijevi kvadratne Inox cijevni pribor — inox koljena šavna — inox T komadi šavni — koncentrične redukcije šavne — inox obrubi — inox čepovi Inox spojnice — inox spojnice s unutarnjim navojem — inox spojnice s unutarnjim reduciranim navojem — inox polu spojnice — inox spojnice sa vanjskim navojem za zavarivanje — inox spojnice sa vanjskim navojem — inox spojnice sa duplim vanjskim navojem — inox spojnice sa reduciranim vanjskim navojem — inox spojnice sa dvostrukim vanjskim navojem Inox prirubnice — inox ravne prirubnice — inox prirubnice sa grlom — inox slobodne prirubnice — inox slijepe prirubnice CRNA METALURGIJA — crna metalurgija limovi (hladno valjani) — crna metalurgija limovi (toplo valjani (konstrukcioni)) — crna metalurgija limovi (otporni na habanje) — crna metalurgija limovi (za povišenu temperaturu) — crna metalurgija limovi (za termičku obradu) — crna metalurgija šipke okrugle valjane – kovane (konstrukcione) — crna metalurgija šipke okrugle valjane – kovane (za cementaciju) — crna metalurgija šipke okrugle valjane – kovane (za poboljšanje) — crna metalurgija šipke okrugle valjane – kovane (poboljšane) — crna metalurgija šipke okrugle hladno vučene – ljuštene (konstrukcione) — crna metalurgija šipke okrugle hladno vučene – ljuštene (za automate) — crna metalurgija šipke okrugle hladno vučene – ljuštene (za cementaciju) — crna metalurgija šipke okrugle hladno vučene – ljuštene (za poboljšanje) — crna metalurgija šipke okrugle hladno vučene – ljuštene (opružni) — crna metalurgija šipke šesterokutne hladno vučene — crna metalurgija šipke kvadratne vučene – valjane (toplo valjane) — crna metalurgija šipke kvadratne vučene – valjane (hladno vučene) — crna metalurgija klinovi — crna metalurgija alatni čelici okrugli — crna metalurgija alatni čelici plosnati — crna metalurgija sivi lijev okrugli — crna metalurgija cijevi precizne bešavne okrugle — crna metalurgija cijevi bešavne debelostijene okrugle — crna metalurgija cijevi šavne okrugle — crna metalurgija cijevi šavne pravokutne — crna metalurgija cijevi šavne kvadratne — crna metalurgija - Limovi — Limovi hladno valjani HV — Limovi toplo valjani konstrukcioni TV — Limovi otporni na habanje — Limovi za povišenu temperaturu — Limovi za termičku obradu - Šipke — šipke okrugle valjane – kovane —–(konstrukcione, za cementiranje, za poboljšanje, poboljšane) — šipke okrugle hladno vučene – ljuštene —–(konstrukcione, za automate, za cementiranje, za poboljšanje, opružne) — šipke šesterokutne hladno vučene — šipke kvadratne vučene – valjane —–(toplo vučene, hladno vučene) — šipke vučene valjane —–(pregled dimenzija po kvalitetama) — klinovi pravokutni - Alatni čelici — alatni čelici okrugli — alatni čelici plosnati - Sivi lijev — sivi lijev okrugli - Cijevi — cijevi okrugle precizne bešavne — cijevi okrugle bešavne debelostijene — cijevi šavne okrugle — cijevi šavne pravokutne — cijevi šavne kvadratne — cijevi pocinčane okrugle - Cijevni pribor i profili — građevinski ZP profili — profili kutni jednakokraki — profili kutni raznokokraki — profili UNP — profili INP — profili IPE — profili HEA — profili HEM — profili HEB — cijevni lukovi — koncentrični reduciri - Elementi iz kovanog željeza — tučeni profili — cievi sa tučenim bridovima — dekorativne kugle — rozete i pločice — šarniri — kvake i rozete — štitnik brave — umetci — kovane kugle — kovani listovi — cvijet štancani, lijevani, kovani — listovi kovani, ljevani, štancani — provrt — stup kovani — rozete ljevane — vrhovi kovani, ljevani — rukohvat završeci — brave — štap kovani — torzije, pleteni štapovi — obujmice — kovani elementi — paneli - Industrijska plastika - POLIAMID 6 (PA 6) - POLIAMID 6 MO (PA6 MO) - POLIAMID 6.6 (PA 6.6) - POLIPROPILEN - POLIACETAL (POM C) - TEFLON (PTFE) - POLIETILEN OPREMA ZA ZAVARIVANJE ● UREĐAJI ZA RUČNO ELEKTROLUČNO ZAVARIVANJE OBLOŽENIM ELEKTRODAMA (REL) ● UREĐAJI ZA ELEKTROLUČNO ZAVARIVANJE U ZAŠTITI PLINOVA AR, CO2, I MJEŠAVINE (MIG / MAG) ● UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE U ZAŠTITI PLINA AR, NETALJIVOM ELEKTRODOM (TIG) ● UREĐAJI ZA AUTOMATSKO ZAVARIVANJE POD PRAŠKOM (EPP) OD 50A DO 1500 A ● UREĐAJI ZA REZANJE PLAZMA LUKOM (ZRAČNA PLAZMA) ● UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE I REZANJE ● UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE I REZANJE LASEROM RAZLIČITIH SNAGA ● UREĐAJI ZA PLAZMA ZAVARIVANJE ● POTROŠNI MATERIJAL ● AUTOMATI ZA REZANJ ● REZERVNI DIJELOVI ZA REL, MIG / MAG, TIG I PLAZMA UREĐAJE KAO I ZA AUTOMATE ZA REZANJE ● ČELIČNE BEŠAVNE BOCE OD 2 DO 40 LITARA OPREMA ZA ZAVARIVANJE – OBLOŽENE ELEKTRODE ● ZA ZAVARIVANJE NELEGIRANIH ČELIKA ● ZA ZAVARIVANJE NELEGIRANIH I NISKO LEGIRANIH ČELIKA ● ZA ZAVARIVANJE ČELIKA POSTOJANIH NA POVIŠENU TEMPERATURU ● ZA ZAVARIVANJE VISOKO LEGIRANIH ČELIKA ● ZA NAVARIVANJE ● ZA REZANJE I ŽLJEBLJENJE ZA ZAVARIVANJE SIVOG LIJEVA ● ZA ZAVARIVANJE OBOJENIH METALA ● ZA ZAVARIVANJE ALUMINIJA I ALU LEGURA OPREMA ZA ZAVARIVANJE – ŽICE ZA ZAVARIVANJE ● ŽICE ZA PLINSKO ZAVARIVANJE ● U ZAŠTITNOM PLINU CO2 – MAG POSTUPKOM ● U ZAŠTITNOM PLINU – MIG POSTUPKOM ● U ZAŠTITNOM PLINU – MIG POSTUPKOM ● U ZAŠTITNOM PLINU TIG POSTUKOM ● ŽICE ZA ZAVARIVANJE ALUMINIJA – TIG POSTUPKOM ● ŽICE ZA ZAVARIVANJE ALUMINIJA – MIG POSTUPKOM ● ŽICE ZA ZAVARIVANJE POD ZAŠTITOM PRAŠKA ● ŽICE ZA ZAVARIVANJE EPP POSTUPKOM ● PUNJENE ŽICE OPREMA ZA ZAVARIVANJE – OSTALO U ZAVARIVANJU ● WOLFRAM ELEKTRODE ZA TIG POSTUPAK ● PRAŠKOVI ZA ZAVARIVANJE I NAVARIVANJE ● ŽICE ZA TVRDO LEMLJENJE MESINGA ● BORAKS – ZA TVRDO LEMLJENJE MESINGA ● ŽICE ZA TVRDO LEMLJENJE: Cu, Ms, Prokrom ● PASTE I PRAŠAK ZA TVRDO LEMLJENJE ● ŽICE ZA MEKO LEMLJENJE – TINOL ● PASTA ZA LEMLJENJE – CINOL ● SPREJ I PASTA ZA ZAŠTITU PIŠTOLJA ● DEGUSSA: LEMOVI, TOPITELJI, LEMNE PASTE ZA LEMLJENJE U INSTALACIJI CIJEVI ● PASTA ZA ČIŠĆENJE ZAVARA ● PRIBOR ZA PLINSKO ZAVARIVANJE I REZANJE ● MASKE ZA ZAVARIVANJE I ZAŠTITNE NAOČALE ● ZAŠTITNA STAKLA – TAMNA I SVIJETLA Alati - ELEKTRIČNE I PNEUMATSKE BRUSILICE - SVRDLA - TOKARSKI NOŽEVI - GLODALA - NAREZNICE - UREZNICE - RAZVRTAČI - ZABUŠIVAČI - TURPIJE - RUČNE I STROJNE PILE - MJERNI ALATI - STEZNI ALATI - BRUSNI MATERIJALI - BRTVENI MATERIJALI - ALATI ZA MEHANIČARE, INSTALATERE I LIMARE 3M program — 3M “Bristle ” diskovi — 3M “Scotch – Brite” arci i role — 3M Lisnati kolutovi od brusnog platna na osovini i s rupom — 3M “Match & Finish” sistemi, prsteni i koluti širine 100mm — 3M “Scotch – Brite” lisnati kolutovi — 3M “Scotch – Brite čičak diskovi — 3M “Green Corps” zeleni diskovi — 3M proizvodi na osovini “Scotch – Brite” — 3M “Clean & Strip” plavi i ljubičasti diskovi — 3M brusne i polirne trake za sve vrste strojeva — 3M lamerni i fiber diskovi — 3M “Roloc” sistemi i proizvodi Ležajevi - ALATI ZA MONTAŽU I DEMONTAŽU LEŽAJEVA - MEHANIČKI ALATI - MATICA SA TLAČNIM VIJKOM - TERMIČKI ALATI - INDUKTIVNI PRIGRIJAČ - HIDRAULIČKI ALATI - AUTO LEŽAJEVI - VODENE PUMPE - ZATEZNE REMENICE - SEGER PRSTENI ZA OSOVINE I PROVRTE - BRTVE - KLINASTO REMENJE - MAZIVA ZA RAZLIČITE UVJETE RADA - LANCI - SPOJKE - ČAHURE I GLAVČINE - LANČANICI - REMENICE - NAPREDNI ALATI Vijčana roba i pričvrsna tehnika - SIDRENI VIJCI - ČELIČNE TIPLE - PVC TIPLE - VIJCI ZA LIM (inox A2-A4, pocinčani, željezo) DIN 7976, 7981, 7982 - METRIČNI VIJCI (inox A2-A4, pocinčani, željezo) DIN 933, 931, 912, 7991, 963, 975 - VIJCI ZA DRVO (inox A2, pocinčani, željezo) DIN 97, 571, IVER VIJCI - MATICE (inox A2-A4, pocinčani, željezo) DIN 934, 985, 1587 - ZAKOVICE (inox, bakar, aluminij, željezo) DIN 7337, 660, 661 - PODLOŠKE (inox A2-A4, pocinčani željezo) DIN 125, 127, 9021, 433, 6798 Elektromaterijal - ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIJAL ZA STAMBENE I SLIČNE OBJEKTE - ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIJAL ZA INDUSTRIJSKE OBJEKTE Kompresori i oprema - KLIPNI KOMPRESORI - VIJČANI KOMPRESORI - MEDICINSKI KOMPRESORI - rezervni dijelovi – kompresorske glave - tlačne sklopke - sigurnosni ventili i drugo Sistemi u graditeljstvu ALUMINIJSKI SISTEMI - ELVIAL Multilock sustavi - REYNOBOND KOMPOZITNI PANELI - SAPA TEKNOWINDOW

Teme