Ulaz za korisnike
Taus d.o.o.
Tvrtka

Taus d.o.o.

Sanacija temelja i poboljšanje tla ekspanzijskim smolama Injektiranje ekspanzijske smole URETEK Geoplus u tlo ispod objekata radi povećanja njegove čvrstoće i nosivosti i sprječavanja slijeganja. Izvođenje dubinskog injektiranja, rekonstrukcije zidova, ravnanja podova, dubinskog zapunjavanja šupljina u tlu. DUBINSKO INJEKTIRANJE: Ubrizgavanje Geoplus® smole, super čvrstoće do 10.000 kPa u kritičnu zonu ispod temelja. Bez ikakvih štetnih posljedica temelji se učvršćuju na svim tipovima građevina: (kulturno povijesni objekti, industrijski objekti, stambeno poslovni objekti, vile, vikendice i ljetnikovci, bazeni, tornjevi, sakralni objekti, potporni zidovi). Prikladan za rastresita i vezana tla i sve tipove temeljnih konstrukcija, neovisno od vrste njihove građe. REKONSTRUKCIJA ZIDOVA: Ubrizgavanje smjese s točno određenom snagom širenja u zidane konstrukcije. Rekonstrukcija dotrajalog veznog sredstva u građevine kao što su: - Temelji - Potporni zidovi - Zidovi Prikladan za građevine sagrađene od: - Opeke - Kamenog materijala - Miješanih materijala (mješavina kamena, cigle i žbuke) RAVNANJE PODOVA: Ubrizgavanje ekspanzione smjese ispod nosivih podova (prikladna za krute i elastične materijale). Precizno podizanje i ravnanje nosivih podova: - Industrijskih hala - Trgovačkih objekata i skladišta - Civilnih nastambi - Cesta i avionskih pista - Cjevovoda DUBINSKO ZAPUNJAVANJE ŠUPLJINA U TLU