Ulaz za korisnike
TEH PROJEKT HIDRO
Tvrtka

TEH PROJEKT HIDRO

Projektiranje niskogradnje, Projektiranje sustava za pripremu i obradu vode - Priprema i obrada vode, Nadzor nad gradnjom, Projektiranje vodovodnih instalacija i sustava za odvodnju, Konzalting i inženjering u visokogradnji, Strojevi i oprema za zaštitu okoliša • Uređaji i oprema za pročišćavanje

Nadzor za vrijeme građenja, Nadzor u građevinarstvu, Nadzor projekata, Nadzor nad izvođenjem radova, Nadzor nad istražnim radovima, Nadzor nad građevinskim radovima, Nadzor nad građenjem, Nadzor nad gradnjom, Nadzor i projektiranje, Monitoring- praćenje rada uređaja, Izrada troškovnika, Izrada studijskih rješenja, Izrada pravilnika o radu i održavanju uređaja, Izrada licitacijskih elaborata, Hidrološka istraživanja, Biološka postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, Postrojenja za biološku obradu otpadnih voda, Konzalting za otpadne vode, Inženjering za vodoopskrbu i otpadne vode, Inženjering za otpadne vode, Uređaji za pročišćavanje voda, Uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, Trokomorni flotator, Trapezni pločasti separator, Tehničko-ekonomske analize, Sustavi za pročišćavanje voda, Sustavi za pročišćavanje otpadnih voda, Servisiranje uređaja i opreme, Separatori za ulja, Separatori za benzin, Separatori ulja, Separatori masti, Separatori, Revizija projekata, Projektiranje sustava za pročišćavanje otpadnih voda, Projektiranje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, Projekt i izrada filtera za pročišćavanje vode, Program puštanja uređaja u rad, Pročišćavanje vode, Pročišćavanje otpadnih voda, Oprema za pročišćavanje voda, Odjeljivač masnoća, Oceanografska i podmorska istraživanja

Teme