Ulaz za korisnike
TEHNIČAR COMPUTERS
Tvrtka

TEHNIČAR COMPUTERS

Kućna tehnika • Tehnika vodiča

Osobna računala, Zaštitni filteri za monitore, Videoterminali, Trake za računala, Sučeljna ( interface ) tehnologija, Računalska tehnika, Računalska oprema

Teme