Ulaz za korisnike
TELCOMPACT d.o.o.
Tvrtka

TELCOMPACT d.o.o.

Sigurnosna kontrola ulaza, Nadzor kamerama • Video nadzor, Instaliranje tehničke zaštite, Telekomunikacijska oprema, Zaštitarske usluge • Zaštita i nadzor objekata, Telekomunikacijski radovi, Projektiranje protupožarnih sustava

Video nadzor, Vatrodojava, Telefonski uređaji i pribor, Telefonski pribor, Telefonske instalacije, Kućne telefonske centrale, Instalacije za kućne telefonske centrale, Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena, Instaliranje tehničke zaštite

Teme