Ulaz za korisnike
TIMEK d.o.o.
Tvrtka

TIMEK d.o.o.

Strojevi i oprema za dizanje i prenošenje, transport, Vijčana roba • Spojna tehnika • Vijci • Okovi • Užad, Zaštitna sredstva i oprema za zaštitu na radu, HTZ oprema

Zaštitna radna oprema, Trake za dizanje tereta, Stezne trake, stezne trake za vezanje tereta, Pribor za užad, Pribor za čeličnu užad, Obrada čelične užadi, Lanci za dizanje tereta, Lanci za dizalice, za dizanje tereta, ručni lanci, Lanci od okruglog čelika, zavareni, Lanci od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Lanci i užad za vezivanje, Fina čelična užad, Člankasti lanci, Čelična užad

Teme