Ulaz za korisnike
Triognometar d.o.o. za geodetske poslove
Tvrtka

Triognometar d.o.o. za geodetske poslove

Trvtka Trigonometar d.o.o. iz Makarske bavi se geodetskim i sličnim poslovima na području Splitsko-dalmatinske županije. Tvrtka posjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje geodetske djelatnosti gdje funkciju ovlaštenog inženjera geodezije obavlja Ante Radman, mag.ing.geod. et geoinf. 

Geodet, Geodezija, Katastar, Zemljišne knjige, Katastarska geodezija, Izrada geodetskih podloga, Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, Izrada geodetskog projekta, Izmjera zemljišta za potrebe kupoprodaje ili knjiženja u zemljišnim knjigama, Etažiranje i ostale

Geodetski projekt, Geodetski elaborat

Teme