Ulaz za korisnike
VAL - METAL
Tvrtka

VAL - METAL

Crna i obojena metalurgija

Žica od cinka, Zbrinjavanje sekundarnih sirovina, Stari metal, Sekundarne sirovine i otpad, Sakupljanje, odlaganje, zbrinjavanje, recikliranje (oporaba) komunalnog otpada, Recikliranje metala, Posredovanje za sekundarne sirovine, Otpad od obojenih metala, Otpad od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Olovo, Olovni limovi, Obojeni metali, Nikl i legure od nikla, Nehrđajući čelik, inox, Metalni otpad, Mesing, Magnezij, Limovi od nehrđajućeg ( inox ) čelika, Legure od olova, Legure od cinka, Kositar, Čisto željezo, Čelična sačma za sačmarenje, Cink, Bakar, Aluminij

Teme