Ulaz za korisnike
VITELON TELEKOMUNIKACIJE
Tvrtka

VITELON TELEKOMUNIKACIJE

Kućna tehnika • Tehnika vodiča, Telekomunikacijska oprema

Digitalne telefonske centrale, Digitalne kamere, Call center systems (telefonske centrale), Boce i čaše za kozmetičke, farmaceutske i kemijske preparate, Ambalaža za kozmetičku industriju, Usluge plakatiranja, Postavljanje jumbo plakata, Telekomunikacije, Telefonski uređaji i pribor, Telefonske instalacije, Stručnjaci za telekomunikacije, Promotivno oglašavanje na velikim površinama, Prijenosna računala, Plakatni panoi, Osobna računala, Mobiteli, mobilni telefoni, Laserski printeri, Laptop računala, LAN/WAN mreže, Kućne telefonske centrale, Konzalting za telekomunikacije, Konektori, Kabelske priključnice, Kabeli, audio i video, Jumbo plakati, megaposteri, divovski posteri, Iznajmljivanje jumbo panoa, Instalacije za kućne telefonske centrale, Elektronički stolni kalkulatori, Elektronički ručni kalkulatori

Teme