Ulaz za korisnike
VODOOPSKRBA I ODVODNJA
Tvrtka

VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Postavljanje tlačnih cjevovoda za plin, vodu i otpadne vode • Komunalni radovi, Projektiranje vodovodnih instalacija i sustava za odvodnju, Projektiranje sustava za pripremu i obradu vode - Priprema i obrada vode, Hidroinstalacije • Kanalizacijske instalacije • Pogonska postrojenja i pribor, Postavljanje separatora i uređaja za pročišćavanje voda , Polaganje cijevi , Sanacija građevina u niskogradnji

Zbrinjavanje otpadnih voda Zbrinjavanje otpadnih voda, Zbrinjavanje otpadnih voda, Usluge pročišćavanja otpadnih voda, Sanacija vodovoda, Projektiranje vodovoda, Projektiranje sustava za odvodnju otpadnih voda, Pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda, Priprema vode i obrada otpadnih voda, Postrojenja za recikliranje otpadnih voda, Pitka voda, Održavanje postrojenja za obradu otpadnih voda, Kanalizacija, Inženjering za vodoopskrbu i otpadne vode, Inženjering za sustave otpadnih voda, Gradnja cjevovoda s dvostijenim cijevima, prema zakonu o vodama, Analize tekućih i stajaćih voda, Analize otpadnih voda

Teme