Ulaz za korisnike
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOĆA
Tvrtka

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČISTOĆA

Projektiranje ekoloških studija • Ekološki inženjering, Postavljanje tlačnih cjevovoda za plin, vodu i otpadne vode • Komunalni radovi, Ozelenjavanje , Zaštita okoliša, Uređenje okoliša • Održavanje hortikulture, Radovi na ozelenjavanju krajolika

Zbrinjavanje opasnog otpada, Zbrinjavanje komunalnog otpada, Uređenje i održavanje zelenih površina, Upravljanje specijalnim otpadom, Sakupljanje, prijevoz, recikliranje (oporaba) i zbrinjavanje neopasnog otpada, Sakupljanje, odlaganje, zbrinjavanje, recikliranje (oporaba) komunalnog otpada, Rukovanje posebnim otpadom, Recikliranje plastike, Recikliranje plastičnih boca, Recikliranje otpadnog metala, Recikliranje metala, Recikliranje, Popravak komunalnih vozila, Popravak komunalne tehnike, Oprema za održavanje travnjaka, sportskih terena i javnih površina, Održavanje stabala, Održavanje hortikulture i uređenje okoliša, Komunalni radovi, Komunalne usluge, Hortikulturna uređenja i održavanja okoliša, Biološki postupci recikliranja, recikliranje, Zbrinjavanje otpadnih voda, Zbrinjavanje materijala pogodnog za recikliranje, Zbrinjavanje industrijskog otpada, Usluge recikliranja, Konzalting za zbrinjavanje otpadnih voda, Komunalni konzalting, Ekološki inženjering, Čišćenje, lohn poslovi, Čišćenje ulica i pješačkih zona, Čišćenje parking-garaža, Čišćenje industrijskih terena

Teme