Ulaz za korisnike
ZANATSKA ZADRUGA GRADIN Zadruga
Tvrtka

ZANATSKA ZADRUGA GRADIN Zadruga

Visokogradnje • Gradnja objekata, stanova, kuća, apartmana, Elektroinstalateri • Uređaji za dojavu opasnosti, Restauratorski radovi • Sanacija sakralnih objekata i spomenika kulture, Adaptacije interijera, Sanacijski radovi • Sanacija građevina u visokogradnji, Aluminijska bravarija, Instalateri grijanja • Postavljanje generatora topline i centralnih postrojenja, Vodoinstalateri • Vodoinstalaterski radovi • Radovi na kanalizacijskim instalacijama, vodovi, odvod, Instaliranje ventilacija, Hidroizolater • Brtveni radovi, Radovi na postavljanju ploča i pločica , Niskogradnje , Ventilacije , Zemljani radovi u gruboj gradnji , Cestogradnja, Fasader • Žbukanje i štukanje • Termoizolacijski sistemi, Parketar • Parketarski radovi • Radovi na drvenim pločama, Krovopokrivači • Krovopokrivački radovi • Radovi na pokrivanju krova, Zidarski radovi u niskogradnji , Fasaderi • Fasaderski radovi • Radovi na žbukanju i štukanju • Termoizolacijski sistemi, Podopolagači • Podopolagački radovi • Radovi na postavljanju podnih obloga, Bravari • Metalni građevinski radovi, Nadzor nad gradnjom, Električari • Niskonaponski uređaji, kabeli, sistemi polaganja, Limar • Limarski radovi, Sanitarne instalacije , Hidroinstalacije • Kanalizacijske instalacije • Pogonska postrojenja i pribor, Zidar • Zidarski radovi u gruboj gradnji, Zemljani radovi za vanjsko uređenje, Zidarski radovi • Zidar za vanjsko uređenje, Hidroizolacijski radovi, Crna bravarija • Kovana bravarija • Umjetnička bravarija, Bravarski radovi, Staklar • Staklarski radovi • Radovi na zastakljivanju, Soboslikar • Ličilački i lakirerski radovi, Specijalna bušenja ispod prometnica, Centralno grijanje • Podno grijanje, Keramičar • Keramičarski radovi • Radovi na postavljanju keramičkih pločica i ploča, Ravni krov , Betonski i armiranobetonski radovi • Betonirac, Elektroinstalater • Elektroinstalaterski radovi • Automatizacija objekata, Nova mehanizacija i strojevi, Građevinska limarija • Drenaža krova, Ličioci • Ličilački radovi i lakiranje, Iskop kanalizacijskih kanala, Monteri centralnog grijanja • Površine za zagrijavanje, cjevovodi , armature, Vodomaterijal • Vodoinstalaterski materijal, Elektromaterijal • Elektroinstalacijski materijal, Zemljani radovi, Stolar • Stolarski radovi

Fasaderski radovi, Fasaderski i štukaturni radovi, Fasader, Fasaderski i štukaturni radovi, Elektroinstalaterski radovi, Elektroinstalateri, Elektroinstalacijski radovi, elektroinstalater, električar, Polaganje parketa, Polaganje laminata, Polaganje kanalizacijskih ispusta, Pokrivanje krovova, Podopolagački radovi, Podizanje zgrada (visokogradnja), Podizanje krovova, Parketarski radovi, Parketar, Odvoz i zbrinjavanje iskopane zemlje, Održavanje vodovodnog sustava, Obnova krovova, Niskogradnja, Nadzor za vrijeme građenja, Nadzor u građevinarstvu, Nadzor projekata, Nadzor nad izvođenjem radova, Nadzor nad građevinskim radovima, Nadzor nad građenjem, Nadzor nad gradnjom, Nadzor i projektiranje, Montaža ventilacijskih odsisnih sustava, Montaža laminata, Montaža građevinske limarije, Montaža centralnog grijanja, Limarski radovi, Limari, Ličilački radovi, Kućne centrale, Krovovi, Krovopokrivački radovi, Kanalizacija, Izvršavanje iskopa, Izrada ventilacija, Izrada troškovnika, Izrada krovova, Izrada i ugradnja ventilacija, Izolaterski radovi, Izolacije krovova, Izolacije kosih krovova, Izolacija krovova, Izgradnja stanova, Izgradnja objekata niskogradnje, Izgradnja objekata, Izgradnja krovova, Izgradnja kosih krovova, Izgradnja i prodaja stanova i apartmana, Iskopi, Zidarsko tesarski radovi, Graditeljstvo, Polaganje podnih obloga, Iskop, utovar i transport odminiranog materijala, Instaliranje ventilacija, Instalacije za vodu, Hidroizoliranje krovova, Hidroizolaterski radovi, Građevna limarija, Građevinsko projektiranje, Građevinski radovi, Građevinski nadzor, Građevinski iskopi, Građevinske usluge, Građevinska bravarija, Građevinarstvo, Građevina, Građenje, Gradnja stanova, Gradnja ravnih krovova, Elektroinstalacijski radovi, Elektroinstalacije, Električne instalacije, Crna bravarija, Centralno grijanje, Bravarski radovi, Bravarski i stolarski radovi, Bravarija, Betonski radovi sa građevinskom oplatom, Aluminijska bravarija, Adaptacije, uređenje interijera i objekata, Adaptacije zgrada, adaptacije stanova, Adaptacije zgrada, Adaptacije stanova, Adaptacije poslovnih prostora, Adaptacije objekata, Adaptacije, Adaptacija zgrada, adaptacija potkrovlja, Adaptacija prostora, Adaptacija objekata, Gradnja, Postavljanje zidnih obloga, Postavljanje toplih podova, Postavljanje podnih obloga, Postavljanje podnih ili zidnih pločica (keramičke, betonske, kamene), Postavljanje podnih i zidnih pločica, Postavljanje podnih i zidnih obloga od teraca, mramora, granita ili škriljevaca, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Postavljanje parketa, Postavljanje keramičkih pločica, Postavljanje instalacija za vodu, Postava građevinske limarije, Popravak ventilacija, Gradnja krovova, Zidarski radovi i žbukanje, Zidarski radovi i radovi betoniranja, Zidarski radovi, Zidari, Zemljani radovi, građevinski iskopi, Vršenje iskopa, Vodovodne instalacije, Vodoinstalaterski radovi, Vodoinstalateri, Vodoinstalacijski radovi, Vodoinstalacije, Visokogradnja i niskogradnja, Visokogradnja, Ventilacijski sustavi, Ventilacije, Ventilacija, Ugradnja centralnog grijanja, Telefonske instalacije, Strojni iskopi, Stolarski radovi, Staklarski radovi, Staklar, Soboslikarski i ličilački radovi, soboslikar, ličilac, Soboslikarski i ličilački radovi, Servis za centralno grijanje, Servis ventilacijskih sustava, Servis ventilacija, Servis centralnog grijanja, Sanacije, rekonstrukcije i adaptacije, Sanacije i adaptacije građevinskih objekata, Rekonstrukcije građevina, Rekonstrukcije, Radovi centralnog grijanja, Projektiranje građevina, Projektiranje, Prodaja stanova

Teme