Ulaz za korisnike
Zaštita - Inspekt d.o.o.
Tvrtka

Zaštita - Inspekt d.o.o.

Ispitivanje prema propisima zaštite na radu, Ispitivanje ugrađene tehnike u zgradama, Stručno osposobljavanje radnika, Stručnjaci za sigurnosno i kvalitativno ispitivanje strojeva, Trgovina, Zaštita od buke na radnom mjestu, Zaštita okoliša, tehnike zaštite okoliša, Zvučna izolacija zidova (radovi)

Kontrola kakvoće i količine materijala, Tehnika okoliša (sanacija tla, sanacija voda) • Radovi na zaštiti okoliša, Zaštitna sredstva i oprema za zaštitu na radu, HTZ oprema

Ispitivanje prema propisima zaštite na radu, Ispitivanje ugrađene tehnike u zgradama, Stručno osposobljavanje radnika, Stručnjaci za sigurnosno i kvalitativno ispitivanje strojeva, Trgovina, Zaštita od buke na radnom mjestu, Zaštita okoliša, tehnike zaštite okoliša, Zvučna izolacija zidova (radovi)

Teme